Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta KrakowaZgodnie z art. 35 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w przypadku zmian danych lub informacji w rejestrze podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest za pośrednictwem prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) w terminie do:

 

1) 14 dni od dnia zaistnienia zmian wystąpić do organy prowadzącego rejestr (wójta, burmistrza, prezydenta) z wnioskiem o zmianę danych lub informacji. Dotyczy to zmian następujących danych:

  • nazwy, imienia i nazwiska, siedziby lub adresu podmioty prowadzacego żłobek lub klub;
  • numerów NIP lub REGON podmiotu prowadzącego żłobek;
  • miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • zmiany liczby miejsc w żłobku/klubie dziecięcym;
  • informacji czy żłobek, klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

2) 3 dni od dnia zaistnienia zmian samodzielnie uaktualnić dane w portalu Emp@tia w przypadku zmian pozostałych danych z rejestru w tym przede wszystkim zmian:

  • godzin pracy żłobka/klubu dziecięcego;
  • adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu;
  • liczby dzieci zapisanych do żłobka/klubu dziecięcego;
  • wysokości opłat w żłobku/klubie dziecięcym.

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących wprowadzania zmian w rejestrze prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-97-97.