Z wykształcenia socjolog i pedagog, z dyplomem studiów podyplomowych z ekonomii społecznej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Z organizacjami pozarządowymi związana jest od początku kariery zawodowej. Posiada doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów finansowanych z różnych źródeł, w szczególności skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Posiada również doświadczenie pracy w administracji samorządowej.

Od roku 2012 pełni funkcję Prezes Zarządu Fundacji Przestrzeń Rozwoju, w której działa od początku jej istnienia jako współzałożycielka i główny motywator jej rozwoju. Fundacja działa na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego wszystkich dorosłych mieszkańców Krakowa, a misja Fundacji brzmi: „Inspirujemy do podejmowania działań prowadzących do pełnego i świadomego życia”.

Obecnie związana jest również z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio, gdzie zajmuje się aktywizacją zawodową osób bezdomnych i prowadzi Centrum Integracji Społecznej.

Jest także członkiem Zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa, która powstała, aby połączyć w sieć współpracy organizacje pozarządowe z terenu woj. małopolskiego.

Bliskie są Jej zagadnienia związane z obszarem pomocy społecznej, w szczególności z aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem osobistym i zawodowym wszystkich dorosłych mieszkańców Krakowa.

Zależy Jej na integracji środowisk organizacji pozarządowych i podnoszeniu jakości współpracy pomiędzy administracją samorządową, a organizacjami pozarządowymi. Chciałaby, aby wizerunek organizacji pozarządowych był coraz mocniejszy i aby organizacje pozarządowe były ważnym partnerem dla UMK (m. in. przy realizacji zadań publicznych).

 

Praca w III sektorze to dla mnie... ważny aspekt życia.


Działalność publiczna jest dla mnie jak... promienie słońca. Bez nich świat nie mógłby istnieć.  


KRDPP to przestrzeń do… wymiany doświadczeń i współpracy organizacji pozarządowych z administracją samorządową.


Najważniejsze w mojej pracy to… dobro drugiego człowieka.


Chcę nauczyć się jeszcze… efektywniej wykorzystywać czas, który mam.


Nie mogę się doczekać… kolejnego lata.


Aktywność obywatelska/społeczna daje mi… poczucie sensu życia.


Zawsze znajduję czas na … spotkania z drugim człowiekiem.


Jestem człowiekiem, który… ceni współpracę z ludźmi.