Z wykształcenia pedagog, nadal podnoszący swoje kwalifikacje.

Od 22 lat jest mamą, od 11 opiekunem zastępczym.

Od 2005 roku prowadzi wraz z rodziną w Krakowie Rodzinny Dom Dziecka „Mały Książę”. Od 2012 roku jest pomysłodawcą i prezesem zarządu Fundacji PROJEKT ROZ. Propaguje wiedzę na temat pieczy zastępczej, dotyczącą motywacji, rozwoju, profesjonalizacji i motywowania opiekunów zastępczych, poprzez wykłady, udział w konferencjach, artykuły czy wystąpienia w mediach.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe to: trener, kadra kierownicza wyższego szczebla, redaktor ogólnopolskiego wydawnictwa największej organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży.

Zdobyła wówczas doświadczenie w prowadzeniu zespołów roboczych, facylitacji spotkań, projektowaniu i prowadzeniu dużych przedsięwzięć typu konferencje w tym również międzynarodowe.

W swoich działaniach kieruje się polską myślą pedagogiczną której szczególnym przedstawicielem jest dla Niej  Aleksander Kamiński. Uważa, że pedagogika nie może istnieć bez etyki, a na tym polu Jej guru jest prof. Tadeusz Kotarbiński.

Jest zwolenniczką współpracy, a nie współzawodnictwa.

 

Praca w III sektorze to dla mnie….. droga.


Działalność publiczna jest dla mnie jak…. energetyczna muzyka.


KRDPP to przestrzeń do…. synergii.


Najważniejsze w mojej pracy to…. opanowanie połączone z natychmiastowym podejmowaniem decyzji i działaniem.


Chcę nauczyć się jeszcze…. języka angielskiego.


Od innych wyróżnia mnie… spolegliwość, umiejętność dawania innym wolności i przestrzeni.


Nie mogę się doczekać…. siwych włosów.


Aktywność obywatelska/społeczna daje mi… poczucie udziału w tworzeniu, a nie tylko uczestniczeniu.


Zawsze znajduję czas na …..pisanie, rozmowę.


Jestem człowiekiem, który….. prowadzi zeszyt z planami/pomysłami do realizacji.