BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 30

 


Do pobrania:


Nazwa projektu: „Daj szansę!” – program wspierający dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17).

 

Okres realizacji: 2018 – 2020

Wartość projektu: 7 716 504,42 zł

Wartość dofinansowania: 6 559 028,75 zł

Wkład własny: 1 157 475,67 zł

 

Głównym celem projektu jest podjęcie lub powrót do pracy przez rodziców dzieci do lat 3, w tym w szczególności rodziców dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom w żłobkach samorządowych.

 

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy w wyniku braku możliwości opieki nad dzieckiem nie są w stanie wrócić na rynek pracy.

 

Cele szczegółowe projektu:

a) tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc)

b) dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc)

 

Produkty projektu:

1) Utworzenie nowych miejsc (7 miejsc w 2 żłobkach) i dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (145 miejsc w 6 żłobkach) tj. łącznie 152 miejsca.

W 2018 r. środki unijne zostaną przeznaczone na dostosowanie żłobków do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (łączna kwota 1 215 400,02 zł):

a) wykonanie placów zabaw w 5 żłobkach (Nr 18, 19, 20, 23, 27) – kwota 829 103 zł – realizator Zarząd Zieleni Miejskiej

b) remont pomieszczeń w 4 żłobkach (Nr 18, 19, 23, 27) – kwota 159 000 zł

c) zakupy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego w 6 żłobkach (Nr 18, 19, 20, 23, 27, 30) – kwota 227 297 zł.

2) Zatrudnienie dodatkowego personelu opiekuńczego i specjalistycznego (terapeuci) do sprawowania opieki i terapii nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Realizacja zadań uwarunkowana jest zatrudnieniem specjalistów, którzy określą potrzeby edukacyjne i zbadają możliwości psycho-fizyczne dzieci niepełnosprawnych w celu skutecznego doboru form pomocy i określenia indywidualnych planów pracy z dziećmi.

 

Realizatorzy projektu:

1) Żłobek Samorządowy Nr 18, ul. Mazowiecka 30a,

2) Żłobek Samorządowy Nr 19, ul. Świtezianki 7,

3) Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 „Pluszowy Miś”, ul. Okólna 6,

4) Żłobek Samorządowy Nr 23, ul. Słomiana 7,

5) Żłobek Samorządowy Nr 27, os. Kazimierzowskie 28,

6) Żłobek Samorządowy Nr 30, ul. Majora 18.