BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Na stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Zieleni – 3 etaty

(Nr ref. 14-ZZM-2018)

 

W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ w KRAKOWIE

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska wybrano:

 

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

 

1. Agnieszka Czaban Kraków

 

2. Łukasz Mielczarek Olkusz

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Agnieszka Czaban oraz Pan Łukasz Mielczarek spełnili wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze na Podinspektor w Wydziale Zieleni . Kandydaci posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku oraz zdobyli największą ilość punktów w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.