Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały pomoc finansową w roku 2018

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 wraz ze składem ich zarządu (umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert oraz na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także w wyniku otwartych konkursów ofert na podstawie: ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., uchwały RMK nr LVIII/1234/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczanie dotacji służących sprzyjaniu rozwoju sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania, Programu rozwoju sportu w Krakowie na lata 2016-2019 – uchwała RMK nr 525/15 z dnia 02 listopada 2015 r.).


Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Referat Ds. Młodzieży i Seniorów

 

Umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert:

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Referat Ds. Partycypacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert:

Umowy zawarte na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

 


Wydział Edukacji

 

Umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert:


Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert:

Umowy zawarte na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:


Wydział Sportu


Umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert:

Umowy zawarte na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:


Wydział Spraw Społecznych

 

Umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert:

Umowy zawarte na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:


Wydział Spraw Społecznych - Referat Ds.Problematyki Osób Niepełnosprawnych

Biuro Ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert:


Umowy zawarte na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:


Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 

Umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert:


Biuro ds. Ochrony Zdrowia


Umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert: