BIAŁA KSIĘGA NIERUCHOMOŚCI

 

W dniu 1 czerwca 2016 r. powstało Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji, które przejęło zadania realizowane wcześniej przez Wydział Geodezji oraz Wydział Organizacji i Nadzoru (w zakresie spadków na GMK), a także zaczęło realizować zadania wynikające z przepisów ustaw o KRS i przepisy wprowadzające dot. rejestracji spółek.

Powstanie Biura zbiegło się w czasie z coraz większym zainteresowaniem mediów i polityków sprawami związanymi z reprywatyzacją warszawską i aferą dot. działki przy ul. Chmielnej w Warszawie.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Krakowa polecił przygotowanie informacji o przejętym na rzecz Skarbu Państwa i GMK majątku oraz, w konsekwencji, o nieruchomościach, których możliwości nabycia były badane, a których nie udało się przejąć, ze względu na brak przesłanek, czy przegrane przez SP i GMK postepowania sądowe.

Prezentowana Państwu Biała Księga Nieruchomości Krakowskich wraz z dołączonym suplementem zawiera 539 nieruchomości, w tym budynków lub działek, których właścicielem w całości lub w części stał się Skarb Państwa lub Gmina  Miejska Kraków:

  1. 30 przejętych na podstawie przepisów art. 172 i następne kodeksu cywilnego dot. stwierdzenie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie.

  2. 264 nieruchomości lub udziałów (261 kc i 3 ABGB) przejętych na podstawie art. 935 kc i wcześniejszych przepisów prawa spadkowego  (np. ABGB) na rzecz SP.

  3. 102 nieruchomości przejęte na podstawie spadkobrania z art. 935 kc na rzecz GMK

  4. 14 przejętych nieruchomości na podstawie dekretu z 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich przez tzw. przemilczenie

  5. 58 nieruchomości na podstawie 20 ostatecznych i prawomocnych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121 poz. 770 z późn. zm.)

  6. 79 przejętych na podstawie ustawy z 9.04.1968 o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych