ROGATKA WARSZAWSKA – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 5 kwietnia 2018 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 8 maja 2018 r.


powrótPowrót do strony głównej planu