Robiłem kurs prawa jazdy w ośrodku szkolenia kierowców i zgubiłem zaświadczenie o jego ukończeniu. Ośrodek szkolenia kierowców został zamknięty. Co mam zrobić?

 

Należy złożyć wniosek o potwierdzenie szkolenia i wydaniu zaświadczenia – Referat Transportu i Działalności Regulowanej. Po zweryfikowaniu dokumentacji wskazanego ośrodka, pracownik UMK kontaktuje się z kandydatem na kierowcę, celem przekazania informacji. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł. za wydanie urzędowego zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia i wydanie zaświadczenia. Termin załatwienia sprawy – niezwłocznie jednakże nie krócej niż 7 do 14 dni.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 12-616-9113 lub 12-616-9385.