BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. REMONTÓW I INWESTYCJI – KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe techniczne o specjalności ogólnobudowlanej

• co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym

• biegła znajomość przedmiarowania, kosztorysowania robót budowlanych, przygotowywania dokumentacji przetargowej, ofertowej, specyfikacji technicznych

• predyspozycje i doświadczenie w kierowaniu zespołem

• praktyczna umiejętność obsługi pakietu MS Office

• umiejętność pracy w zespole

• sumienność, rzetelność i odpowiedzialność

• umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem

2. Wymagania dodatkowe

• wiedza i doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi

• aktualne uprawnienia budowlane

• doświadczenie w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych

3. Zakres obowiązków

• kierowanie podległym zespołem pracowników

• nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów

• sporządzanie dokumentacji dotyczącej planów remontów i inwestycji

• nadzór nad realizacją remontów i inwestycji

• sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie realizowanych remontów i inwestycji

• udział w pracach zespołów projektowych i zadaniowych

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

• godziny pracy- poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska,

ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2018 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. remontów i inwestycji – kierownik Działu Technicznego”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa