BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1
DYREKTOR Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

sekretarz szkoły pełniący obowiązki samodzielnego referenta.

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie minimum średnie

• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Office oraz urządzeń biurowych

• dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu

• komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów

• odporność na sytuacje stresowe, wysoka kultura osobista

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (znajomość regulaminu rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych, procedur egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)

3. Zakres obowiązków

• obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, Systemu Informacji Oświatowej, systemu OBIEG, systemu SMOK, platformy edukacyjnej, systemu OMIKRON oraz UNIVERSO

• udzielanie informacji (bezpośrednio, telefonicznie i pisemnie)

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę na zastępstwo (kwiecień – grudzień 2018)

• wymiar czasu pracy – pełny etat

• miejsce pracy – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

5. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zsekon1@bci.pl

terminie do dnia 23.03.2018 r.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

 Anna Gawinek-Pisarczyk

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 sekretarz