BIP MJO - Zespół Szkół Łączności

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

pomoc w kuchni w internacie szkoły

 

1. Wymagania formalne:

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie był/a karany/a,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią.

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 • dokonywanie wstępnej obróbki wszystkich produktów potrzebnych do produkcji w danym dniu,
 • wykonanie różnych prac pomocniczych związanych bezpośrednio z przyrządzaniem potraw,
 • pomoc w wydawaniu potraw w czasie ekspedycji dla konsumenta,
 • mycie naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu produkcyjnego,
 • gromadzenie resztek pokarmowych do specjalnych pojemników,
 • przestrzeganie właściwego stanu sanitarnego naczyń, sprzętu zmechanizowanego oraz wszystkich pomieszczeń znajdujących się w kuchni,
 • przestrzeganie higieny i czystości miejsc pracy oraz higieny osobistej,
 • przestrzeganie przepisów bhp i dyscypliny pracy.

3. Warunki i miejsce pracy:

 • zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
 • wymiar zatrudnienia: ¾ etatu z możliwością zatrudnienia w pełnym wymiarze od dnia 1 czerwca 2018 r.,
 • miejsce pracy: Internat Zespołu Szkół Łączności ul. Nowaczyńskiego 2, Kraków,

4. Wymagane dokumenty:

 • CV (przesłane na adres: sekretariat@tl.krakow.pl),

W przypadku zatrudnienia:

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póżn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

CV należy przesyłać na adres sekretariat@tl.krakow.pl od dnia 1 marca 2018 r.

Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności ()