BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 119
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 119 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel – specjalista

 

1. Wymagania formalne
   wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym


2. Wymagania dodatkowe
   oligofrenopedagogika


3. Zakres obowiązków
  współorganizowanie zajęć dydaktycznych w klasie 6


4. Warunki pracy i płacy:

·         zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy,

·         zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 12/25,

·         umowa od zaraz na zastępstwo do 30.06.2018r.,

·         miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 119, 31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 1.
5. Wymagane dokumenty:

·         CV, list motywacyjny,

·         kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

·         kserokopie świadectw pracy, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,

·         zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać mailowo na adres szkola@sp119.pl lub w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00 do 28 lutego 2018 r.7. Ilość etatów
12/25
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 119

Henrietta Bicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (nauczyciel - specjalista)