Karta usługi KM-15 Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie:

1. samochody ciężarowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

2. ciągniki samochodowe

3. pojazdy specjalne

4. autobusy

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca


Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca:

  • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu


Uwaga dotycząca czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Wniosek można złożyć elektronicznie.

Do wniosku należy dostarczyć osobiście lub pocztą na wskazany adres urzędu:

1. dowód rejestracyjny,

2. kartę pojazdu (jeżeli była wydana),

3. tablice rejestracyjne,

4. potwierdzenie wniesienia opłat wymagane do czasowego wycofania z ruchu.

Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu uwarunkowana jest od dostarczenia ww. załączników. Decyzja może być przesłana pocztą na koszt wnioskodawcy lub wydana przy osobistym zgłoszeniu.

 

 

Informacje szczegółowe:

 

Przed zalogowaniem się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą proszę zapoznać się z kartą usługi (patrz góra strony), a w szczególności z zakładkami dotyczącymi wymaganych załączników i opłat.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku należy dołączyć w postaci skanów (dopuszczalne formaty plików to .pdf lub .jpg, max rozmiar pojedynczego pliku lub strony .pdf nie może przekraczać 200 kB).

Po złożeniu wniosku korespondencja z urzędem odbywa się wyłącznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na którą wysłane zostanie powiadomienie o poprawności złożonego wniosku lub wezwanie do uzupełnienia braków.

W celu odbioru decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu należy zgłosić się z oryginałami załączonych dokumentów po uprzednim otrzymaniu powiadomienia z urzędu na konto Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Ww. dokumenty można przesłać pocztą na adres urzędu.

Aby elektronicznie załatwić sprawę – wymagany jest bezpieczny podpis lub Profil Zaufany ePUAP.

 

 

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznieUWAGA:

Szczegóły opisane są w procedurze KM-15 dostepnej tutaj.