Karta usługi SA-14 Zameldowanie na pobyt stał lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Zgłoszenie pobytu stałego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy

 

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nawa usługi na ePUAP:

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy

 


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie