Dokument archiwalny
L.p. jednostka kontrolowana zakres kontroli wystąpienie pokontrolne
1.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267

 

realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarka finansowa

 

BZ-04.8023.6.2.2017

 

2.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

 

realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarka finansowa

 

BZ-04. 8023.6.3.2017

 

3.

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarka finansowa

 

BZ-04.8023.6.4.2017