KOMUNIKAT

 

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urzędu Miasta Krakowa informuje, że 24 listopada 2018 r. (sobota) w 6 lokalach, w których znajdują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać z porad prawnych. Punkty czynne w godzinach: od 8.00-12.00.

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

• ul. Grunwaldzka 8 [pokój 13 ]

• Rynek Podgórski 1 [pokój nr 8]

• Os. Zgody 2 [pokój nr 22]

• Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 6 i 27]

• ul. Czerwieńskiego 16 [pokój 32 ]

• Rynek Podgórski 4/2a

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych porad prawnych.

 

 

 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


W Krakowie funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomionych zostało 31 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 15 punktów stanowią punkty radcowsko – adwokackie, a prowadzenie 16 punktów zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.


Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 1. Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 2. Dla młodzieży do 26. roku życia.
 3. Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat.
 4. Dla kombatantów i weteranów.
 5. Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 6. Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
  - katastrofa naturalną,
  - awarią techniczną,
  - klęską żywiołową.
 7. Dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. ubezpieczenia społecznego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. spraw cywilnych,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 9. związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

 


 Lokalizacja Punktów oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

 

 


punkt nr

adres

podmiot prowadzący

godziny działania punktu
/od poniedziałku do piątku */

zarządca /administrator lokalu

1.        

os. Centrum C 10 [pokój nr 4]

Organizacja pozarządowa

godz. 07.30-11.30

Urząd Miasta Krakowa

2.        

godz. 12.00-16.00

3.        

godz. 16.30-20.30

4.        

ul. Rzeźnicza 2 [pokój nr 28]

godz. 15.30-19.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5.        

ul. Józefińska 14 [pokój nr 003]

godz. 16.00-20.00

6.        

ul. Krakowska 55 

[wejście od  ul. Krakowskiej  53, parter ]

godz. 15.30-19.30

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

7.        

ul. Helclów 2 [pokój nr 10]

godz. 16.00-20.00

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helców

8.        

ul. Sas-Zubrzyckiego 10

[dom nr 1 „Socius”]

godz. 11.00-15.00

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

9.        

ul. Białoprądnicka 3

[sala dyżurów Radnych]

godz.  11.00-15.00

Rada Dzielnicy IV

10.    

ul. Grunwaldzka 8 [pokój nr 13]

godz. 12.00-16.00

Urząd Miasta Krakowa

11.    

godz. 16.00-20.00

12.    

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 [Dwór Czeczów, pokój nr 17]

godz. 14.00-18.00

 Centrum Kultury Podgórza

13.    

Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 6]

godz. 16.00-20.00

Urząd Miasta Krakowa

14.    

os. Dywizjonu 303 nr 34

[sala dyżurów Radnych]

poniedziałki:  godz. 09.00-13.00

wtorki: godz. 13.00-17.00

środy: godz. 12.00-16.00

czwartki: godz. 12.00-16.00

piątki: godz. 08.00-12.00

Rada Dzielnicy XIV

15.    

Al. Powstania Warszawskiego 10 [pokój nr 49]

godz. 16.00-20.00

Urząd Miasta Krakowa

16.    

Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 27]

Radcy Prawni

godz. 07.30-11.30

17.    

godz. 12.00-16.00

18.    

godz. 16.00-20.00

19.    

ul. Wielopole 17a [pokój nr 5, POM]

godz. 16.00-20.00

20.    

os. Zgody 2 [pokój nr 25]

Adwokaci

godz. 16.00-20.00

21.    

ul. Stachowicza 18 [pokój nr 8]

godz. 16.00-20.00

22.    

ul. Wielicka 28a [pokój nr 15]

godz. 16.00-20.00

23.    

Rynek Podgórski 1 [pokój nr 8]

godz. 16.00-20.00

24.    

ul. Grunwaldzka 8 [pokój nr 13]

godz. 07.30-11.30

25.    

ul. Kasprowicza 29 [pokój nr 1]

godz. 16.00-20.00

26.    

ul. Czerwieńskiego 16 [pokój nr 32]

godz. 10.00-14.00

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

27.    

Radcy Prawni

godz. 14.30-18.30

28.    

Rynek Podgórski 4/2a

godz. 07.30-11.30

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

29.    

godz. 12.00-16.00

30.    

os. Na Kozłówce 27 [pokój nr 2a]

godz. 15.30-19.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

31.    

os. Zgody 2 [pokój nr 22]

Organizacja pozarządowa

godz. 16.00-20.00

Urząd Miasta KrakowaZarządzenie nr 149/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2018 r. w sprawie lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - PLAKAT