Dokument archiwalny

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 


UWAGA!

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w dniach 24 grudnia 2019 r. (wigilia) i 31 grudnia 2019 r. (sylwester) zmieniony został harmonogram pracy punktów NPP i NPO, w związku z tym niżej wskazane punkty będą nieczynne:

 • Punkty nr: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31.
punkt nr adres rodzaj punkt
1. os. Centrum C 10 (pokój nr 4) NPP
2.
3.
4.  ul. Rzeźnicza 2 (pokój nr 28)
5.  

ul. Józefińska 14 (pokój nr 003)

 

NPO 
6. ul. Krakowska 55 (wejście od ul. Krakowskiej 53, parter)
7.
  ul. Helclów 2 (pokój nr 10)
8. ul. Sas-Zubrzyckiego 10 (dom nr 1 „Socius”) 
9.  ul. Białoprądnicka 3 (sala dyżurów Radnych)
10.   ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13) NPP
11.
12.
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36, Dwór Czeczów (pokój nr 17)   NPO
13.
14. Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pokój nr 6)  NPP
15.

os. Dywizjonu 303 nr 34 (sala dyżurów Radnych)

NPO

 

16.

 

 

Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pokój nr 27)

 

   
NPP 
17.
18.
19.
ul. Wielopole 17a (pokój nr 5, POM) 
20.
os. Zgody 2 (pokój nr 25) 
21. Pl. Na Stawach 1 (sala konferencyjna )  NPP
22. ul. Wielicka 28a (pokój nr 15)
23.
Rynek Podgórski 1 (pokój nr 8)      NPP     
24.
ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13) 
25.
Al. Powstania Warszawskiego 10 (pokój nr 49) 
26.
ul. Czerwieńskiego 16 (pokój nr 32)
27. ul. Czerwieńskiego 16 (pokój nr 32) 
28.
Rynek Podgórski 4/2a  
29.
30.
os. Na Kozłówce 27 (pokój nr 2a)
31. os. Zgody 2 (pokój nr 22)

 


 

Od stycznia 2019 r. darmowa pomoc prawna jest udzielana mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków według nowych zasad.

 

Z pomocy może korzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych, gdyż bezpłatna pomoc prawna jest udzielana osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

Dodatkową formą pomocy jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, które polega na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

 

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, jest wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Aby skorzystać z porady należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 796-420-474, telefon czynny jest w godzinach 9.30-17.00.

 

Osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu porad prawnych bez wcześniejszego umówienia terminu nie uzyskają porady.


Gdzie i kiedy można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej ?

 

W 2019 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków udzielane są według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach:

 


 Lokalizacja Punktów oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2019

*NPP - nieodpłatna pomoc prawna 
NPO - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie


punkt nr

adres

godziny działania punktu
/od poniedziałku do piątku/

Rodzaj punktu

1.

os. Centrum C 10 (pokój nr 4)

godz. 07.30-11.30

 

 

NPP*

2.

godz. 12.00-16.00

3.

godz. 16.30-20.30

4.

ul. Rzeźnicza 2 (pokój nr 28)

godz. 15.30-19.30

5.

ul. Józefińska 14 (pokój
 nr 003)

godz. 16.00-20.00

 

 

 

 

NPO

6.

ul. Krakowska 55 (wejście od  ul. Krakowskiej  53, parter)

godz. 15.30-19.30

7.

ul. Helclów 2 (pokój nr 10)

godz. 16.00-20.00

8.

ul. Sas-Zubrzyckiego 10 (dom nr 1 „Socius”)

godz. 11.00-15.00

 

9.

ul. Białoprądnicka 3 (sala dyżurów Radnych)

godz. 11.00-15.00

10.

ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)

godz. 12.00-16.00

            

NPP

11.

godz. 16.00-20.00

12.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36, Dwór Czeczów (pokój nr 17)

godz. 10.00-14.00

 

NPO

13.

godz. 14.00-18.00

14.

Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pokój nr 6)

godz. 16.00-20.00

NPP

15.

os. Dywizjonu 303 nr 34
(sala dyżurów Radnych)

pn. godz. 09.00-13.00

 

 

 

NPO

wt. godz. 13.00-17.00

śt. godz. 12.00-16.00

czw. godz. 12.00-16.00

pt. godz. 08.00-12.00

    16.     

Plac Wszystkich Świętych 3-4

(pokój nr 27)

godz.730-1130

 

 

 

 

 

 

NPP

 

   17.     

godz. 1200-1600

    18.     

godz. 1600-2000

 

     19.     

ul. Wielopole  17a (pokój nr 5, POM)

godz. 1600-2000

20.

os. Zgody 2 (pokój nr 25)

godz. 1600-2000

 

21.

Pl. Na Stawach 1 (sala konferencyjna )

godz. 1600-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP

22.

ul. Wielicka 28a (pokój

nr 15)

godz. 1600-2000

 

23.

Rynek Podgórski 1 (pokój nr 8)

godz. 1600-2000

24.

ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)

godz. 730-1130

 

 25.

Al. Powstania Warszawskiego 10 (pokój nr 49)

godz. 1600-2000

 

26.

 

ul. Czerwieńskiego 16

(pokój nr 32)

godz. 1000-1400

 

27.

 

 

ul. Czerwieńskiego 16

(pokój nr 32)

 

godz. 1430-1830

 

28.

 

 

Rynek Podgórski 4/2a

 

 

godz. 730-1130

 

 

29.

godz. 1200-1600

 30.

os. Na Kozłówce 27

(pokój nr 2 a)

godz. 1530-1930

 

 31.

 

os. Zgody 2 (pokój nr 22)

 

godz. 16.00-20.00

 

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • dla osoby, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna


Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

 • poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskaże  rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego, lub
 • sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba uprawniona otrzyma pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • podejmie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Dla kogo ?

 • Od stycznia 2019 roku  nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu. 
 • Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Krakowa, które nie mogą  stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym  umówieniu wizyty.

Jak się przygotować ?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

 

Jak uzyskać poradę?

 • Ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 796-420-474 (telefon czynny jest w godzinach 9.30-17.00), 
 • Zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji
 • Wypełnij oświadczenie
 • Uzyskaj poradę
 • Anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady.

 

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [VIDEO]:

 

ZOBACZ: PLAKAT