Projekt: Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 4 580 581,41 PLN

 

Wartość dofinansowania: 3 889 728,51 PLN

 

Jednostka Realizująca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Realizacja: 2017-01-02 do 2018-12-31

 

Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie

16 nowych oddziałów dla 400 dzieci oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez uzupełnienie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do pracy z takimi dziećmi i likwidacja barier architektonicznych. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym (i pośrednio ich rodzice), które nie znalazły miejsca w dotychczas istniejących przedszkolach. Są to w przeważającej części dzieci 3-letnie, które stanowią główną grupę wśród tych, dla których brakuje miejsca w przedszkolach. Drugą grupą są dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (236 dzieci) uczęszczające do 21 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Rezultatem projektu będzie utworzenie 400 nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie 3 nowych przedszkoli w pomoce dydaktyczne, doposażenie 21 istniejących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pomoce dla dzieci niepełnosprawnych, poprawa deficytów rozwojowych u 212 dzieci.