Karta usługi KM-5 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca


Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca:

  • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego


Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:
1. zniszczenia
2. utraty (kradzieży, zagubienia)


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznieUWAGI:

Przed wydaniem wtórnika do wniosku dodatkowo należy złączyć

1) W przypadku zniszczenia: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność – zniszczony blankiet dokumentu.

2) W przypadku utraty: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu – oświadczenie, zawarte we wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego).