UCHWAŁY RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/409/18 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2017 uchwała  załącznik1  załącznik2
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/408/18 opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi rowerowej, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej na działkach nr 199/17, 198/1, 198/2, 198/3, 198/14, 199/4, 264/3 obr. 1 Nowa Huta, 28/54, 28/143, 28/214, 52/40, 52/67, 266/10, 269/2, 270/4, 279/1, 280/1, 281/7, 282/1, 292/1, 305/1, 311/8 obr. 2 Nowa Huta, 79/3 obr. 5 Nowa Huta, 352, 353, 354, 355, 34/1, 38/1, 40/1, 42/1, 38/2, 40/2, 42/2 obr. 7 Nowa Huta, 295, 306, 307, 308, 309, obr. 8 Nowa Huta przy ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej w Krakowie" uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/407/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/406/18 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości położonej w os. Kazimierzowskim przy bloku nr 25 oznaczonej jako działka nr 195/24 obręb 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej ogródek jordanowski na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/405/18 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości położonej w os. Jagiellońskim przy bloku nr 27 oznaczonej jako działka nr 83/9 obręb 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej ogródek jordanowski na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/404/18 wniosku o przyznanie nagrody w konkursie "Filantrop Krakowa A.D. 2017" uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/403/18 wniosku o przyznanie nagrody "Bezpieczny Kraków" za rok 2017 uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/402/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wykonanie wskazanych zadań w ramach likwidacji barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/401/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/400/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/399/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zapewnienie bezpiecznego przejścia do nieruchomości znajdujących się przy ul. Bulwarowej nr 5, 7, 7a na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/398/18 zmiany uchwały Nr XXXVII/351/17 z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/397/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie uchwały ograniczającej sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w godzinach 22.00 do 6.00 czyli dopuszczającej sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w godzinach 6.00 do 22.00 na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/396/18 wniosków do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dot. modernizacji oświetlenia parkowego w Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/395/18 przeniesienia środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w roku 2018 uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/394/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zmianę organizacji ruchu na ul. Witolda Urbanowicza w Krakowie uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/393/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zmianę organizacji ruchu na ul. Andegaweńskiej w Krakowie uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/392/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zmianę organizacji ruchu na ul. Tomasza Janiszewskiego w Krakowie uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/391/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/390/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wdrożenie na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce standardów dla infrastruktury pieszo-drogowo-oświetleniowej uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/389/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zamontowanie znaku aktywnego D6 SIGN FLASH na przejściu dla pieszych przy przystanku tramwajowym "Dunikowskiego" na ul. Mikołajczyka uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/388/18

określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/387/18 wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic uchwała