UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/753/2018

wniosków do sporządzanego nowego dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/752/2018

zaopiniowania projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego oraz rozbudowa ulicy Pana Tadeusza od skrzyżowania z ul. Nowohucką w Krakowie” znak: Dz-13.0005.276.2018

uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/751/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rybitwy w Krakowie  uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/750/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Romana Kiełkowskiego w Krakowie  uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/749/2018

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie

uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/748/2018

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie

uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/747/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Romana Kiełkowskiego w Krakowie  uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/746/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy al. Gen. Jana Skrzyneckiego w Krakowie  uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/745/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Krakusa w Krakowie  uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/744/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stanisława Mitery w Krakowie  uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/743/2018

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stanisława Mitery w Krakowie

uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/742/2018

sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 341/1 o pow. ok. 0,0400 ha położonej w Krakowie obr. 15 j. ew. Podgórze przy ul. Stróża Rybna

uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/741/2018 sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 183/21 o pow. 0,0084 ha położonej w Krakowie obr. 30 j. ew. Podgórze przy ul. Bpa Franciszka Hodura  uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/740/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok  uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/739/2018

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa

o uregulowanie problemu parkowania przy budynku Centrum Administracyjnego UMK przy ul. Wielickiej 28a

uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/738/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2018– 2019  uchwała załącznik
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/737/2018 zmiany Uchwały Nr LIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok  uchwała
LXIV/2018 13-11-2018 LXIV/736/2018 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2018 roku  uchwała
LXIII/2018 16-10-2018 LXIII/735/2018

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2019 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego na terenie Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
LXIII/2018 16-10-2018 LXIII/734/2018 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2018 roku  uchwała
LXIII/2018 16-10-2018 LXIII/733/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Ignacego Krasickiego w Krakowie  uchwała
LXIII/2018 16-10-2018 LXIII/732/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok  uchwała
LXIII/2018 16-10-2018 LXIII/731/2018 zmiany organizacji ruchu na ul. Szczecińskiej  uchwała
LXIII/2018 16-10-2018 LXIII/730/2018 zaopiniowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z droga dojazdową”  uchwała
LXIII/2018 16-10-2018 LXIII/729/2018 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku klubowego( usługowego) i trybuny stadionu piłkarskiego RKS Garbarnia Kraków przy ul. Rydlówka w Krakowie”  uchwała
LXIII/2018 16-10-2018 LXIII/728/2018 uwag do drugiej edycji projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Rejon ulicy Przewóz”   uchwała
LXIII/2018 16-10-2018 LXIII/727/2018 zaopiniowania projektu parku kieszonkowego przy ul. Wadowickiej w Krakowie uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/726/2018

dzierżawy części działki nr 15/61 obr. 52 Podgórze położonej przy ul. Dworcowej w Krakowie

uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/725/2018 zaopiniowania projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Wielickiej w Krakowie”  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/724/2018 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa stacji paliw obejmująca: budowę pawilonu stacji paliw przy ul. Feliksa Wrobela i Tadeusza Śliwiaka w Krakowie”   uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/723/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Zamoyskiego w Krakowie  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/722/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Limanowskiego w Krakowie  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/721/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/720/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Wodnej w Krakowie  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/719/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bonarka w Krakowie  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/718/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stefana Czarnieckiego w Krakowie  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/717/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/716/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stefana Czarnieckiego w Krakowie  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/715/2018 zaopiniowania projektu zagospodarowania Parku Bagry Wschód  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/714/2018

opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”

uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/713/2018 korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2019  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/712/2018 zmiany Uchwały Nr XIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok  uchwała
LXII/2018 25-09-2018 LXII/711/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok  uchwała
LXI/2018 10-09-2018 LXI/710/2018 zaopiniowania projektu budowlanego „Rozbudowa ulicy Szafrana w Krakowie”  uchwała
LXI/2018 10-09-2018 LXI/709/2018 opinii dot. wprowadzenia dwóch progów zwalniających w ciągu ulicy Przewóz w Krakowie  uchwała
LXI/2018 10-09-2018 LXI/708/2018 uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej”- druga edycja wyłożenia do publicznego wglądu  uchwała
LXI/2018 10-09-2018 LXI/707/2018 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku  uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/706/2018 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy zamierzenia inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego na działkach nr 384/2 i 385/2 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Rydlówka 19 w Krakowie”  uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/705/2018

zaopiniowania projektu pn.: „Budowa chodnika w ul. Rzebika na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz”

uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/704/2018 korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2019  uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/703/2018 zmiany Uchwały Nr XIX/683/2018 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 17.07.2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok  uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/702/2018  zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok  uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/701/2018  korekty Uchwały Nr LIX/682/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku dotyczącej wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2017-2019  uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/700/2018  opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:” Budowa zadaszenia nad istniejącą trybuną stadionu piłkarskiego RKS Garbarnia Kraków ul. Rydlówka 23”  uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/699/2018  opinii dot. zapisów do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Zabłocie - Zachód”  uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/698/2018 

opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy zamierzenia inwestycyjnego pn.” Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze (dwie bryły naziemne) wraz z kondygnacją podziemną oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Rzemieślniczej- Szafrana w Krakowie

uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/697/2018

opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „ Budowa zespołu (do dwóch) budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z częścią usługową, garażami podziemnymi na terenie części działek nr 293/17, 293/10, 293/19 obr. 28 Podgórze przy ul. Seweryna Goszczyńskiego w Krakowie

uchwała
LX/2018 21-08-2018 LX/696/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Łagiewnickiej w Krakowie  uchwała

LX/2018

21-08-2018 LX/695/2018

wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportuw Krakowie o analizę istniejącej organizacji ruchu oraz zamontowania elementów zwalniających prędkość na jezdni ul. Krzywda w Krakowie

uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/694/2018 opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/693/2018 zaopiniowania projektu budowlanego „Rozbudowa ulicy Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa w Krakowie”  uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/692/2018 opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania Dzielnic (Uchwała nr CV/2710/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018r.)  uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/691/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Limanowskiego w Krakowie  uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/690/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie  uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/689/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Łagiewnickiej w Krakowie  uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/688/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Radosnej w Krakowie  uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/687/2018 ustanowienia prawa użytkowania na okres 30 lat części nieruchomości dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe w Krakowie  uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/686/2018

opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami składającego się z trzech brył naziemnych z garażem podziemnym naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Goszczyńskiego w Krakowie

uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/685/2018

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2019 rok zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/684/2018

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2018– 2020

uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/683/2018

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2019 rok

uchwała  załącznik
LIX/2018 17-07-2018 LIX/682/2018

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2017 – 2019 oraz korekty Uchwały Nr XLI/457/2017 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2017-2018

uchwała
LIX/2018 17-07-2018 LIX/681/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/680/2018 opinii do „Opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Półłanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półłanki – Rączna - Szparagowa”

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/679/2018

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przeznaczenie środków na dodatkowe patrole Straży Miejskiej i Policji w rejonie Zalewu Bagry w 2018 rok

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/678/2018 wydania opinii do projektu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 roku 

uchwała  załącznik

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/677/2018 sieci szkół podstawowych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze 

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/676/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok 

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/675/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stefana Czarnieckiego w Krakowie 

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/674/2018

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wypowiedzenie w części umowy dzierżawy Stowarzyszeniu KS Płaszowianka

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/673/2018 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic 

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/672/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stefana Czarnieckiego w Krakowie

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/671/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rękawka w Krakowie 

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/670/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/669/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Krzemionki w Krakowie

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/668/2018 opinii dotyczącej strefy ograniczonej prędkości na ul. Wałowej, ul. Kiełkowskiego, ul. Na Dołach, ul. Niwy oraz ul. Turbasy w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/667/2018 opinii dotyczącej umieszczenia na tablicach adresowanych nazwy dzielnicy w ramach realizacji systemu informacji miejskiej w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/666/2018

korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/665/2018 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2019 

uchwała  załącznik

LVII/2018 24-05-2018 LVII/664/2018 opinii dotyczącej projektu „Rozbudowy ul. Wodnej w Krakowie” 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/663/2018 opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/662/2018 wydzierżawienia części działek nr 330/7, 322/68, 322/25 i 322/26 obr. 15 jedn. ew. Podgórze w Krakowie stanowiące część akwenu wodnego Staw Płaszowski w celu prowadzenia działalności rybacko-wędkarskiej 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/661/2018 zbycia działki nr 397/1 o pow. 0,0027 ha oraz części działki 397/2 o pow. około 0,0017 ha obr. 108 jedn. ew. Podgórze przy ul. Bugaj 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/660/2018 opinii dotyczącej ustawienia znaku B-35 „zakaz postoju” na wlocie w ul. Mydlarską w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/659/2018 zamontowania progu uniesionego na ul. Glinianej w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/658/2018 wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/657/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/656/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/655/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/654/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/653/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/652/2018 rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Edukacji Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/651/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok

uchwała

LVI/2018 17-04-2018 LVI/650/2018 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2017

uchwała  załącznik

LVI/2018 17-04-2018 LVI/649/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/648/2018 opinii do projektu budowlano – wykonawczego – „Rewaloryzacja Placu Niepodległości w Krakowie – Podgórzu”. uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/647/2018 opinii do projektu uchwały RMK dot. zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/646/2018 opinii do projektu uchwały RMK dot. wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/645/2018 opinii do projektu uchwały RMK dot. ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/644/2018 wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów samochodowych (znak B-36) uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/643/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Limanowskiego w Krakowie uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/642/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Lanckorońskiej w Krakowie uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/641/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Zamoyskiego w Krakowie uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/640/2018 wydania opinii „Budowy parku rzecznego Wilga” w Krakowie uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/639/2018 uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Rejon ulicy Przewóz” uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/638/2018 zmiany organizacji ruchu na ul. Szczygla w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/637/2018 przyznania nagrody "Bezpieczny Kraków" za 2017 rok

uchwała  załącznik

LV/2018 20-03-2018 LV/636/2018 ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/635/2018 objęcia patronatem konkursu „Dzielnica moich marzeń” organizowanego przez Spółdzielnię Socjalną „Pracownia Kulturalna” w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/634/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2018– 2019 uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/633/2018

korekty Uchwały Nr XLI/468/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia

25 kwietnia 2017r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2017– 2018

uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/632/2018

korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/631/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok

uchwała  załącznik

LV/2018 20-03-2018 LV/630/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/629/2018 organizacji ruchu na ul. Niwy w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/628/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/627/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/626/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Zamoyskiego w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/625/2018 wydania opinii dotyczącej przedłużenia użytkowania nieruchomości oznaczonych jako działki nr 196/1 i 196/2 obręb 14 Podgórze uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/624/2018 zamontowania progów zwalniających na ul. Rybitwy w Krakowie

uchwała  załącznik nr 1  załącznik nr 2

LV/2018 20-03-2018 LV/623/2018 zmiany organizacji ruchu na ul. Wałowej w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/622/2018

wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Rozrywkowego S.A.

uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/621/2018 opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/620/2018 uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej” uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/619/2018 opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/618/2018 realizacji budowy chodnika ul. Golikówka oraz ul. Łutnia w Krakowie  uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/617/2018 opinii dotyczącej uzgodnienia trasy linii kablowej projektowanego przyłącza oraz lokalizacji słupów na moście Retmańskim w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej i ul. Jana Długosza uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/616/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/615/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie  uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/614/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/613/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/612/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/611/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/610/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/609/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/608/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Limanowskiego w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/607/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Węgierskiej w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/606/2018

wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Casino Sp. z o.o.

uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/605/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/604/2018 organizacji ruchu na ul. Koszykarskiej w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/603/2018 wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/602/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wykup działek w obszarach zagospodarowywanych terenów zielonych uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/601/2018

przekazania trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie nieruchomości położonych w obrębie 14. jedn. ew. Pogórze, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej zagospodarowanej jako Park Stacja Wisła

uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/600/2018

określenia środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/599/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kącik w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/598/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/597/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Romualda Traugutta w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/596/2018 opinii dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Dworcowej w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/595/2018 organizacji ruchu na ul. Kącik w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/594/2018 realizacji budowy chodnika w ul. Rzebika na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/593/2018 wydania opinii dla projektu rozbudowy ul. Płaszowskiej w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/592/2018 uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/591/2018

sprawie korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/590/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/589/2018 uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Zakole Wisły” uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/588/2018 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 120/40 położonej w Krakowie, obręb 12 jednostka ewidencyjna Podgórze, w trybie dopełnienia do działki nr 119/4 uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/587/2018 opinii dotyczącej ustawienia znaku B-35 „zakaz postoju” przy ul. Myśliwskiej w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/586/2018 opinii dotyczącej ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania i postoju” łącznik ul. Goszczyńskiego z ul. Lipską w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/585/2018 opinii dotyczącej wprowadzenia strefy zamieszkania przy ul. Mały Płaszów 9 w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/584/2018 opinii dotyczącej wprowadzenia strefy ruchu oraz montaż słupków na chodniku ul. Wadowickiej w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/583/2018 opinii dotyczącej ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania i postoju” na ul. Wielickiej (bocznej) w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/582/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Ignacego Krasickiego w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/581/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. św. Benedykta w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/580/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy Rynku Podgórskim w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/579/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/578/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stanisława Mitery w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/577/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rękawka w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/576/2018

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Romana Kiełkowskiego w Krakowie

uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/575/2018 wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała