UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LIII/2018 14-11-2018 LIII/540/2018 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

uchwała

LIII/2018 14-11-2018 LIII/539/2018 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

uchwała

LIII/2018 14-11-2018 LIII/538/2018 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

uchwała

LIII/2018 14-11-2018 LIII/537/2018 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

uchwała

LIII/2018 14-11-2018 LIII/536/2018 lokalizacji zespołu basenów olimpijskich przy Zespole Szkół Łączności 

uchwała

LIII/2018 14-11-2018 LIII/535/2018 nazwy przystanku „Centrum Kongresowe ICE” 

uchwała

LIII/2018 14-11-2018 LIII/534/2018 organizacji ruchu przy ul. Praskiej bocznej w Krakowie 

uchwała

LIII/2018 14-11-2018 LIII/533/2018 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie” 

uchwała

LIII/2018 14-11-2018 LIII/532/2018 wniosków do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa 

uchwała

LIII/2018 14-11-2018 LIII/531/2018 nadania nazwy – aleja Wojciecha Młynarskiego 

uchwała

LIII/2018 14-11-2018 LIII/530/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

LII/2018 24-10-2018 LII/529/2018 projektu drogowego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego/Szerokie Łąki”  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/528/2018 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielogórskiej i ul. Bogucianka w Krakowie  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/527/2018 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 położonego przy ul. Tynieckiej 122 w Krakowie  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/526/2018 objęcia monitoringiem terenu Osiedla Podwawelskiego  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/525/2018 dodatkowego oznakowania tunelu pod Rondem Grunwaldzkim  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/524/2018 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Drukarskiej w Krakowie”  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/523/2018 sprzedaży działki nr 114/109 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Zielińskiego w Krakowie  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/522/2018 zbycia działki nr 69/25 położonej w obrębie 75 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Obrony Tyńca  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/521/2018 zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pychowice”  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/520/2018 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Skośnej w Krakowie” uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/519/2018 wykupu działek nr: 45/4, 45/5 oraz 46/1 obr. 31 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/518/2018 sprzedaży działki nr 232/10 położonej w obrębie 43 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Obozowej w Krakowie  uchwala
LII/2018 24-10-2018 LII/517/2018 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami nauczania początkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Skotnickiej 86 w Krakowie”  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/516/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2019  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/515/2018 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stępice w Krakowie  uchwała
LII/2018 24-10-2018 LII/514/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018  uchwała
LI/2018 16-10-2018 LI/513/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

L/2018 19-09-2018 L/512/2018 montażu progów zwalniających na ul. Warchałowskiego w Krakowie 

uchwała

L/2018 19-09-2018 L/511/2018 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki - Północ” 

uchwała

L/2018 19-09-2018 L/510/2018 korekty podziału środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w roku 2018 

uchwała

L/2018 19-09-2018 L/509/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2019 

uchwała

L/2018 19-09-2018 L/508/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

L/2018 19-09-2018 L/507/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

L/2018 19-09-2018 L/506/2018 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Twardowskiego 32 w Krakowie” 

uchwała

L/2018 19-09-2018 L/505/2018 ustanowienia pomników przyrody na terenie Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

L/2018 19-09-2018 L/504/2018 likwidacji miejsca postojowego przy posesji nr 4 na ul. Jaworowej w Krakowie 

uchwała

L/2018 19-09-2018 L/503/2018 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019 

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/502/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/501/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/500/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2019

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/499/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2019

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/498/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2019

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/497/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2019

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/496/2018 projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/495/2018 organizacji ruchu przy ul. Drukarskiej w Krakowie

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/494/2018 nadania nazwy – ulica mjr. Adama Królikiewicza

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/493/2018 nadania nazwy - ulica Andrzeja Zauchy

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/492/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

XLIX/2018 29-08-2018 XLIX/491/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2019

uchwała

XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/490/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018 

uchwała

XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/489/2018 wniosku o odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dębniki II” 

uchwała

XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/488/2018 projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/487/2018 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 

uchwała

XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/486/2018 projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej” 

uchwała

XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/485/2018 opinii do projektu dotyczącego wprowadzenia standardów warunków dotyczących decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

uchwała

XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/484/2018 sprzedaży działki nr 152/2 położonej w obrębie 42 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Kwiecistej w Krakowie 

uchwala

XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/483/2018 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych 

uchwała

XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/482/2018 kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych 

uchwała

XLVIII/2018 16-07-2018 XLVIII/481/2018 opinii dot. wniosku o budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kolnej w Krakowie 

uchwała

XLVII/2018 20-06-2018 XLVII/480/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2018 - 2020

uchwała

XLVII/2018 20-06-2018 XLVII/479/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

XLVII/2018 20-06-2018 XLVII/478/2018 opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

uchwała

XLVII/2018 20-06-2018 XLVII/477/2018 opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r.

uchwała

XLVII/2018 20-06-2018 XLVII/476/2018 budowy nowej szkoły podstawowej w osiedlu Ruczaj

uchwała

XLVII/2018 20-06-2018 XLVII/475/2018 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Kantego Federowicza w Krakowie”

uchwała

XLVII/2018 20-06-2018 XLVII/474/2018 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic

uchwała

XLVII/2018 20-06-2018 XLVII/473/2018 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Heligundy i ul. Lutego Tura w Krakowie

uchwała

XLVII/2018 20-06-2018 XLVII/472/2018 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Falistej (Elfów) w Krakowie

uchwała

XLVII/2018 20-06-2018 XLVII/471/2018 opinii dot. wniosku o budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kamieniarskiej w Krakowie

uchwała

XLVI/2018 23-05-2018 XLVI/470/2018 opinii dot. wniosku o rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej przy ul. Falistej - Krzewowej

uchwała

XLVI/2018 23-05-2018 XLVI/469/2018 opinii dot. wniosku o rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla budynków jednorodzinnych przy ul. Podgórki Tynieckie 98 – 98F

uchwała

XLVI/2018 23-05-2018 XLVI/468/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

XLVI/2018 23-05-2018 XLVI/467/2018 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019

uchwała

XLVI/2018 23-05-2018 XLVI/466/2018 projektu budowlanego rozbudowy ul. Mochnaniec w Krakowie

uchwała

XLVI/2018 23-05-2018 XLVI/465/2018 organizacji ruchu przy ul. Wiśniewskiego w Krakowie

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/464/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2018  uchwała
XLV/2018 25-04-2018 XLV/463/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018  uchwała
XLV/2018 25-04-2018 XLV/462/2018 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/461/2018 budowy chodnika przy ul. Tynieckiej 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/460/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2018 - 2019 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/459/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/458/2018 nadania nazwy ulicy 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/457/2018 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ulic: Pastelowej, Łany, Liściastej, Sąsiedzkiej, Magnolii i Pszczelnej w Krakowie 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/456/2018 wstrzymania procedowania wydawania zezwoleń na budowę pomiędzy ul. Św. Jacka i ul. Wyłom 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/455/2018 opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/454/2018 opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/453/2018 opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/452/2018 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

uchwała

XLV/2018 25-04-2018 XLV/451/2018 zbycia działki nr 465/3 położonej w obrębie 6, jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Jemiołowej w Krakowie 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/450/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/449/2018 ochrony terenów zielonych na terenie Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/448/2018 dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Bocznej, Szwedzkiej i Dworskiej 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/447/2018 projektu koncepcyjnego dla inwestycji pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania pn.: „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów” na odcinku od ul. Zawiłej do skrzyżowania ulic Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego o długości ok. 2700 m” 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/446/2018 projektu koncepcyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka w Krakowie od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka do nr Bogucianka 32, obr. 76, j. ewid. Podgórze, Kraków” 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/445/2018 projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r. 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/444/2018 przebiegu granic pomiędzy dzielnicami VIII, IX i X 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/443/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/442/2018 wykupu działek na terenach F.P.U.H. Cementex sp. jawna w rejonie ulicy Pychowickiej 

uchwała

XLIII/2018 28-02-2018 XLIII/441/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018 

uchwała

XLIII/2018 28-02-2018 XLIII/440/2018 zmiany uchwały Nr XXXV/380/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018 

uchwała

XLIII/2018 28-02-2018 XLIII/439/2018 montażu progów zwalniających w ul. Studzianki w Krakowie 

uchwała

XLIII/2018 28-02-2018 XLIII/438/2018 uspokojenia ruchu na ul. Spacerowej i ul. Działowskiego w Krakowie  uchwała załączniki
XLII/2018 31-01-2018 XLII/437/2018 projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Zielony ogród” do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie”  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/436/2018 projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/435/2018 utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Słomianej w Krakowie  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/434/2018 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Unruga w Krakowie  uchwała załącznik
XLII/2018 31-01-2018 XLII/433/2018 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/432/2018 sprzedaży części działki nr 43/1 obręb 11 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Twardowskiego w Krakowie  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/431/2018 przekazania prawa trwałego zarządu – Park Zakrzówek  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/430/2018 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała