UCHWAŁY RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LIX/2018 14-11-2018 LIX/652/2018 przeniesienia stacji Wavelo przy ul. Radzikowskiego uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/651/2018 zabezpieczenia ciągu pieszego wzdłuż ślepej części ulicy Zygmuntowskiej uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/650/2018 rozszerzenia obszaru testowego w rejonie pętli Krowodrza Górka uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/649/2018 montażu progów zwalniających na ulicy Szarotki i Ojcowskiej uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/648/2018 montażu słupka przy przejściu dla pieszych przy ul. Krowoderskich Zuchów nr 13 uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/647/2018 budowy toalety w Parku Kieszonkowym przy ul. Opolska/Jaremy uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/646/2018 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice – Północ” uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/645/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/644/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/643/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/642/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/641/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/640/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/639/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/638/2018 zadania pn. „Rozbudowa ulicy Gaik w Krakowie” uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/637/2018 organizacji ruchu na ul. Smętnej uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/636/2018 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 uchwała
LIX/2018 14-11-2018 LIX/635/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała  załącznik
LIX/2018 14-11-2018 LIX/634/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała  załącznik
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/633/2018 montażu progów zwalniających na ulicy Nowa Górka uchwała
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/632/2018 oznakowania w rejonie ulic Meiera, Meiera boczna i Reduta uchwała
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/631/2018 znaku B-2 przy ulicy Rusznikarskiej uchwała
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/630/2018 opinii projektu układu drewnianych słupków chroniących zieleń przy ul. Krowoderskich Zuchów 7 uchwała
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/629/2018 wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/628/2018 delegowania radnych uchwała
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/627/2018 montażu znaku B-35 na ul. Słotnej w Krakowie uchwała
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/626/2018 montażu progów zwalniających na ul. Jasnogórska boczna w Krakowie uchwała
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/625/2018 zbycia działki przy ul. Imbramowskiej w Krakowie uchwała
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/624/2018

wniosku spółki Roskin Investments Sp. z o.o. w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu Dwór Kościuszko w Krakowie przy ul. Papierniczej 3

uchwała
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/623/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała  załącznik
LVIII/2018 29-10-2018 LVIII/622/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała  załącznik
LVII/2018 18-09-2018 LVII/621/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała  załącznik
LVI/2018 10-09-2018 LVI/620/2018 oznakowania w rejonie ulicy Krowoderskich Zuchów i Rusznikarskiej uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/619/2018 postawienia znaku B-35 na uliczce dojazdowej do ul. Siemaszki 54 uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/618/2018 montażu lustra przy ul. Gaik Boczna uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/617/2018

wniosku spółki Goldust Investments Sp. z o.o. w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu „Dwór Kościuszko” w Krakowie przy ul. Papierniczej 3

uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/616/2018 delegowania radnych uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/615/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/614/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/613/2018

ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Smętnej w Krakowie

uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/612/2018 montażu progu zwalniającego na ul. Ojcowskiej uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/611/2018 montażu progu zwalniającego na ul. Władysława Łokietka uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/610/2018 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 uchwała
LVI/2018 10-09-2018 LVI/609/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała  załącznik
LV/2018 27-08-2018 LV/608/2018  modernizacji ulicy Kaczorówka  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/607/2018  budowy chodnika wraz z odwodnieniem na ulicy Łokietka  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/606/2018  wykonania modernizacji ulicy Gaik  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/605/2018  remontu ulicy Chabrowej wraz z chodnikami  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/604/2018  wytyczenia przejść dla pieszych na ul. Lekarskiej i Gaik  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/603/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/602/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/601/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/600/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/599/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/598/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/597/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/596/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/595/2018  delegowania radnych  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/594/2018 

budowy ceramicznego progu zwalniającego przy ul. Słomczyńskiego 18 w Krakowie

uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/593/2018 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2019 r. uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/592/2018 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023  uchwała
LV/2018 27-08-2018 LV/591/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała  załącznik
LV/2018 27-08-2018 LV/590/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała  załącznik
LIV/2018 23-07-2018 LIV/589/2018 zbycia części działki przy ul. Skotnica w Krakowie uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/588/2018 Parku na terenie koło dawnego motelu „Krak” uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/587/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/586/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/585/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/584/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/583/2018 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wybickiego/ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/582/2018 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023 uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/581/2018

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory - Zachód”

uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/580/2018 ustawienia znaku B-35 na ul. Kluczborskiej uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/579/2018 opinii do zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki” uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/578/2018 montażu słupków na odcinku chodnika od ul. Ehrenberga do ul. Nałkowskiego uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/577/2018 zmiany kierunku ruchu na ul. Ks. Kazimierza Siemaszki uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/576/2018 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Elsnera uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/575/2018

wniosku spółki Tullos Investments Sp. z o.o. w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu „Dwór Kościuszko” w Krakowie przy ul. Papierniczej 3

uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/574/2018

wniosku spółki Casinos Poland Sp. z o.o. w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu „Dwór Kościuszko” w Krakowie przy ul. Papierniczej 3

uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/573/2018 wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 5 kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku szkolnego przy ul. J. Mackiewicza 15 z firmą Orange Polska S.A. uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/572/2018 opinii do projektu nowelizacji statutu Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/571/2018 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic uchwała
LIV/2018 23-07-2018 LIV/570/2018 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 uchwała  załącznik
LIV/2018 23-07-2018 LIV/569/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała  załącznik
LIII/2018 21-06-2018 LIII/568/2018 opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 roku uchwała  załącznik
LIII/2018 21-06-2018 LIII/567/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII/2018 21-06-2018 LIII/566/2018 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2018 r. uchwała
LIII/2018 21-06-2018 LIII/565/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała
LII/2018 01-06-2018 LII/564/2018 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Gdyńskiej w Krakowie  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/563/2018  delegowania radnych  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/562/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/561/2018  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Stawowej w Krakowie  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/560/2018  remontu i przebudowy wybranych ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury na terenie Parku Kościuszki w Krakowie  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/559/2018  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Gdyńskiej w Krakowie  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/558/2018  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Gdyńskiej w Krakowie  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/557/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/556/2018  montażu znaku B-36 na ul. Ojcowskiej w Krakowie  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/555/2018  Parków Kieszonkowych przy ul. Ojcowskiej i ul. Stachiewicza  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/554/2018  protestu przeciwko inwestycji przy ul. Litawora  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/553/2018  tramwaju na Górkę Narodową  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/552/2018  montażu słupków przy ul. Murarskiej  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/551/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/550/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/549/2018  przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/548/2018  zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2019-2023  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/547/2018  wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/546/2018  donic przy ul. Bociana w Krakowie  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/545/2018 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Szymona Zimorowicza  uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/544/2018

wniosku dotyczącego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

uchwała
LI/2018 28-05-2018 LI/543/2018

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018

uchwała
L/2018 09-04-2018 L/542/2018

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2017 r

uchwała
L/2018 09-04-2018 L/541/2018

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Łokietka w Krakowie

uchwała
L/2018 09-04-2018 L/540/2018 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie uchwała
L/2018 09-04-2018 L/539/2018 poprawienia funkcjonowania linii 140 uchwała
L/2018 09-04-2018 L/538/2018 projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych uchwała
L/2018 09-04-2018 L/537/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała
XLIX/2018 12-03-2018 XLIX/536/2018 organizacji ruchu na ul. Smętnej uchwała
XLIX/2018 12-03-2018 XLIX/535/2018

poparcia starań SM „Krakus” o ujęcie w planie przez ZIKiT w roku 2018 urządzenie miejsc postojowych na działce nr 593/8 obr. 41 Krowodrza przy ul. Gnieźnieńskiej w Krakowie

uchwała
XLIX/2018 12-03-2018 XLIX/534/2018 ustawienia znaku B – 35 na ul. Kluczborskiej uchwała
XLIX/2018 12-03-2018 XLIX/533/2018

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

uchwała
XLIX/2018 12-03-2018 XLIX/532/2018 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stawowej w Krakowie uchwała
XLIX/2018 12-03-2018 XLIX/531/2018 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Smętnej w Krakowie uchwała
XLIX/2018 12-03-2018 XLIX/530/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego – Wyki – Łokietka” uchwała
XLIX/2018 12-03-2018 XLIX/529/2018 przeniesienia środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2018 r. uchwała
XLIX/2018 12-03-2018 XLIX/528/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała
XLVIII/2018 05-02-2018 XLVIII/527/2018 utworzenia parku kieszonkowego na os. Żabiniec przy linii kolejowej nr 100 uchwała
XLVIII/2018 05-02-2018 XLVIII/526/2018 rozpoczęcia procedury sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla os. Żabiniec uchwała
XLVIII/2018 05-02-2018 XLVIII/525/2018

rezygnacji Pani Elżbiety Ryby z Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych

uchwała
XLVIII/2018 05-02-2018 XLVIII/524/2018 montażu słupków w rejonie skrzyżowania ul. Ojcowskiej i Stawowej uchwała
XLVIII/2018 05-02-2018 XLVIII/523/2018 odtworzenia i utwardzenia poboczy wzdłuż ulicy Łokietka uchwała
XLVIII/2018 05-02-2018 XLVIII/522/2018 dojścia z ul. Belwederczyków 5 i 7 do planowanej pętli tramwajowej uchwała
XLVIII/2018 05-02-2018 XLVIII/521/2018 zmiany uchwały Nr XXXVIII/445/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 (z późn. zm.) uchwała
XLVIII/2018 05-02-2018 XLVIII/520/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 uchwała
XLVIII/2018 05-02-2018 XLVIII/519/2018

projektu rozbudowy ul. Turowiec na odcinku od Kościoła do skrzyżowania z ul. Dożynkową w Krakowie

uchwała
XLVII/2018 15-01-2018 XLVII/518/2018 zbycia działek przy ul. Jaremy w Krakowie  uchwała
XLVII/2018 15-01-2018 XLVII/517/2018 montażu znaku B – 35 na ul. Ojcowskiej w Krakowie  uchwała
XLVII/2018 15-01-2018 XLVII/516/2018 montażu znaku B – 35 na ul. Stawowej w Krakowie  uchwała
XLVII/2018 15-01-2018 XLVII/515/2018 nowej koncepcji połączenia ul. Żabiniec z ul. Langiewicza w Krakowie  uchwała
XLVII/2018 15-01-2018 XLVII/514/2018

budowy oświetlenia na końcowym przystanku „Chełmońskiego Osiedle” przy Galerii Bronowice w Krakowie

uchwała
XLVII/2018 15-01-2018 XLVII/513/2018

wydzielenia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.

uchwała