BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje projekt pn. Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej. 29 sierpnia 2017 r. projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 12 384 010,82 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym w dniu 29.10.2018 r. aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, współfinansowanie z UE wynosi 12 342 366,73 zł.


Projekt przewiduje w latach 2017-2019 kompleksową termomodernizację 20 budynków:

 • Dom Pomocy Społecznej na os. Szkolnym 28,
 • Dom Pomocy Społecznej na os. Sportowym 9,
 • Dom Pomocy Społecznej na os. Hutniczym 5,
 • Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza na os. Willowym 19,
 • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” - budynek przy Al. Pod Kopcem 10a,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 47,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 53,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowskiego 6,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej 8b,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43A,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43B,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43e,
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1 (budynek główny, budynek administracyjny i budynek pralni z dobudówką),
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 (budynek główny, budynek garażowo-mieszkalny i budynek biurowo-mieszkalny).

Całkowita wartość projektu wynosi 24 936 368,31 zł. Planowane prace obejmują przede wszystkim termomodernizację zewnętrznych elementów budynków – elewacji, dachu i stolarki oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (instalacje fotowoltaiki). Zakończenie realizacji projektu planuje się na 31 grudnia 2019 r.