Dokument archiwalny


REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

  1. Zarządzenie Nr 577/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej" (Druk nr 200):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 392/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 391/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 275/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 2540/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 938/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


  Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1):


  dokument pdf-tekstZałącznik nr 1 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 2 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 3 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 4 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 5 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 6 (wyłączona jawność)*


 7. Zarządzenie Nr 2457/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-14 15:00:59
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2019-03-19 13:42:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-27 10:33:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-11 14:00:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-07 14:42:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-03 12:24:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-12 10:06:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-17 11:08:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-24 09:21:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-04 12:48:00
TOMASZ GDULA
 Publikacja