Dokument archiwalny

 

 

 

 

 

Raport o Stanie Miasta 2016 - całość pdf 7,5 MB


Rozdział I. O Krakowie i krakowianach pdf 383 KB

Rozdział II. Zagospodarowanie przestrzennepdf 298 KB

Rozdział III. Ochrona środowiska i rolnictwo pdf 393 KB

Rozdział IV. Transport i komunikacja pdf 375 KB

Rozdział V. Gospodarka komunalna pdf 396 KB

Rozdział VI. Gospodarka i turystyka pdf 618 KB

Rozdział VII. Szkolnictwo wyższe, nauka i postęp technologiczny pdf 445 KB

Rozdział VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe pdf 488 KB

               Suplement do rozdziału VIII - Instytucje kultury w 2016 roku pdf 488 KB

Rozdział IX. Edukacja pdf 381 KB

Rozdział X. Mieszkalnictwo pdf 380 KB

Rozdział XI. Zdrowie i pomoc społeczna pdf 650 KB

Rozdział XII. Bezpieczeństwo publiczne pdf 501 KB

Rozdział XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja pdf 409 KB

Rozdział XIV. Majątek i budżet niasta pdf 377 KB

Rozdział XV. Zarzadzanie samorządowe pdf 492 KB

Rozdział XVI. Komunikacja społeczna pdf 410 KB

Rozdział XVII. Rysunki pdf 3,37 MB