BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98
Wersja dokumentu z dnia 2017-11-03 09:14:19

Polityki, programy, raporty

 

Plan pracy na rok 2017/2018 zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2017r.
Szkolny zestaw programów nauczania - Szkoła Podstawowa

Szkolny zestaw programów nauczania - Gimnazjum

Podstawa prawna: art. 22ab ust. 5 ustawy O systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

tekst ujednolicony (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej na rok 2017/2018

Podstawa prawna: art. 22ab ust. 5 ustawy O systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

tekst ujednolicony (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

Szkolny zestaw podręczników dla Gimnazjum na rok 2017/2018
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-26 20:03:52
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-10-03 12:18:41
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-10-03 12:16:59
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-10-03 12:15:28
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-10-02 12:17:29
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-10-02 12:12:34
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-12-19 12:55:19
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-11-03 09:22:32
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-11-03 09:20:51
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-11-03 09:17:29
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-11-03 09:16:10
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-11-03 09:14:19
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-11-03 09:12:34
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-11-03 09:12:00
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-11-03 09:10:41
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-11-03 09:10:12
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-11-03 09:03:41
MARCIN DUDA
 Publikacja