REJON ULIC ŁOKIETKA - GLOGERA – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 16 czerwca 2017 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 14 lipca 2017 r.


powrótPowrót do strony głównej planu