Informacje na temat przeprowadzanych przez Wydział Kształtowania Środowiska konsultacji z organizacjami pozarządowymi dostępne są na stronie:https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=68211