Zasady kształtowania wynagrodzeń organów spółek

Dokumenty, które Gmina Miejska Kraków ma obowiązek publikować w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

 

JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI MIASTA KRAKOWA

Krakowski Holding Komunalny S.A.

 

 

Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.
(dawniej Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe sp. z o.o.)

 

Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.

 

Trasa Łagiewnicka S.A.

 

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o. o. (dawniej Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje sp. z o. o.)

 

SPÓŁKI ZALEŻNE OD KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO S.A.

 

Arena Kraków S.A.
(dawniej Agencja Rozwoju Miasta S.A.)

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

 

 

SPÓŁKI, W KTÓRYCH MIASTO KRAKÓW POSIADA UDZIAŁY WIĘKSZOŚCIOWE

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK
Data wytworzenia:
2017-03-14
Data publikacji:
2017-03-14
Data aktualizacji:
2020-05-18