Wyniki kontroli finansowej 2017 r.

 

Lp. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ul.Józefińska 14 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.01711.01.2017
2 Szkoła Podstawowa Nr 153  ul.Na Błonie 15d kontrola doraźna w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych za rok 2015 i 2016 BK-04.1711.05.2017
3 Szkoła Muzyczna I i II stopnia  ul.Józefińska 10 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2016 rok BK-04.1711.07.2017
4 X Liceum Ogólnokształcące  ul.Wróblewskiego 8 kontrola problemowa w zakresie gromadzenia  i ewidencji dochodów  za rok 2016 BK-04.1711.11.2017
5 Dom Pomocy Społecznej  ul.Łanowa 39 kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2015 i 2016 rok BK-04.1711.04.2017
6 Zespół Szkół Chemicznych  ul.Krupnicza 44 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.08.2017
7 Biblioteka Polskiej Piosenki  ul.Wawrzyńca 15 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.03.2017
8 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9  ul.Seniorów Lotnictwa 5 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.10.2017
 9 Żłobek Samorządowy Nr 30  ul.Majora 18 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.13.2017
10 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3   ul.Praska 64 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.15.2017
11 Centrum Kultury Podgórze  ul.Sokolska 13 kontrola doraźna w zakresie ewidencji księgowej i sprawozdawczości za 2015 r BK-04.1711.09.2017
12 III Liceum Ogólnokształcące  os.Wysokie 6 kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów za rok 2016 BK-04.1711.16.2017
13 Krakowski Teatr VARIETE   ul.Grzegórzecka 71 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.02.2017
14 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162 ul.Stojałowskiego 31 kontrola doraźna w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów BK-04.1711.20.2017
15 Teatr ŁAŻNIA NOWA   os.Szkolne 25 kontrola sprawdzająca/doraźna realizacji zaleceń pokontrolnych oraz prawidłowości realizacji wydatków instytucji ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów zawartych w interpelacji Radnego p. A. Kality BK-04.1711.17.2017
16 Zespół Ekonomiki Oświaty ul.Ułanów 9 kontrola doraźna w zakresie prawidłowości sporządzenia sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych za 2016 r. BK-04.1711.12.2017
17 IV Liceum Ogólnokształcące ul.Krzemionki 11 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2016 rok BK-04.1711.21.2017
18 Dom Pomocy Społecznej  ul.Babińskiego 25 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2016 rok BK-04.1711.18.2017
19 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.Świętej Rodziny z Nazaretu, ul.Pędzichów 13 kontrola problemowa w zakresuie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w 2016 r. BK-04.1711.19.2017
20 Muzeum Armii Krajowej  ul.Wita Stwosza 12 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.23.2017
21 Teatr GROTESKA  ul.Skarbowa 2 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.06.2017
22 Żłobek Samorządowy Nr 2  ul.Piastowska 47 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.25.2017
23 Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych os.Tysiąclecia 38 kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów za rok 2016 BK-04.1711.22.2017
24 IX Liceum Ogólnokształcące  ul.Czapińskiego 5 kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów za rok 2016 BK-04.1711.26.2017
25 Teatr BAGATELA  ul.Karmelicka 6 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.14.2017
26 Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej  ul.Mazowiecka 14 c kontrola problemowa w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w 2016 r. BK-04.1711.24.2017
27 Zarząd Zieleni Miejskiej  ul.Za Torem 22 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.28.2017
28 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6  os.Kolorowe 29a kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2016 rok BK-04.1711.27.2017
29 Środowiskowy Dom Samopomocy VITA os.Mlodości 8 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.31.2017
30 V Liceum Ogólnokształcące ul.Studencka 12 kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów za rok 2016 BK-04.1711.29.2017
31 Żłobek Samorządowy Nr 33 ul.Żółkiewskiego 15 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.34.2017
32 Centrum Administracyjne Nr 2 os.Szkolne 27 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.38.2017
33 Szkoła Podstawowa nr 117 ul.Kurczaba 15 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.32.2017
34 Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego 1 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2016 rok BK-04.1711.36.2017
35 Centrum Kształcenia Ustawicznego  os.Szkolne 21 kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów za rok 2016 BK-04.1711.35.2017
36 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul.Basztowa 8 kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów za rok 2016 BK-04.1711.44.2017
37 Szkoła Podstawowa Nr 36, ul.Mazowiecka 70 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2016 rok BK-04.1711.39.2017
38 Żłobek Samorządowy nr 14 ul.Sienkiewicza 24 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.30.2017
39 Szkoła Podstawowa Nr 18  ul.Półkole 11 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej BK-04.1711.33.2017
40 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej ul.Lea 235 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2016 rok BK-04.1711.45.2017
41 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  ul.Zamoyskiego 100 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.41.2017
42 Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów 2 kontrola problemowa w zakresie realizacji wydatków budżetowych i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2016 rok BK-04.1711.37.2017
43 Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 ul.Pilotów 51 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.42.2017
44 Centrum Kształcenia Praktycznego ul.Krupnicza 42a kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów za rok 2016 BK-04.1711.46.2017
45 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul.Lubomirskiego 21 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.40.2017
46 Krakowskie Forum Kultury ul.Mokołajska 2 kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej BK-04.1711.43.2017

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI FRYCZEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2017-03-08
Data publikacji:
2017-03-08
Data aktualizacji:
2018-03-15