Dokument archiwalny

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert

 

na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

złożonych w roku 2017 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)


 

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „W 100-lecie odzyskania Niepodległości” realizowanego przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego - termin zgłaszania uwag upłynął 20 lutego 2017 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. Wydanie monografii "Personifikacje" realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - termin zgłaszania uwag upłynął 23 maja 2017 r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. Kwartalnik ARIA realizowanego przez Krakowskie Stowarzyszenie Miłośników Opery "ARIA" - termin zgłaszania uwag upłynął 6 czerwca 2017 r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. Jubileusz 500-lecia Koronacji Królowej Bony realizowanego przez Fundację "BONA" - termin zgłaszania uwag upłynął 8 czerwca 2017 r.


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. Koncert zespołu Moribunda przez Fundację Instytut Rozwoju Człowieka - termin zgłaszania uwag upłynął 29 czerwca 2017 r.


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. Wydanie Almanachu 2017 w ramach XXII Festiwalu Międzynarodowych Spotkań Artystyczno - Literackich pn. Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów 2017 przez Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno - Literackie - termin zgłaszania uwag upłynał 19 września 2017 r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego:  Publikacja "Lewicowy Kraków w okresie miedzywojennym" przez Stowarzyszenie Instytut Sztuka Królewska w Polsce  - termin zgłaszania uwag upłynął 19 października 2017 r.