BIP MJO - Biblioteka Kraków
Wersja dokumentu z dnia 2018-11-19 10:06:40

Biuletyn informacji Publicznej
Biblioteki Kraków

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków

 


 

 

 

Zapraszamy również do strony internetowej Biblioteki Kraków

 

http://www.biblioteka.krakow.pl/

 

 

 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana w BIP, podlega udostępnieniu na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie przedmiotu wniosku, sposób i formę udostępnienia informacji oraz dane umożliwiające skuteczne doręczenie.

Informacji publicznej udziela się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku. Natomiast w przypadku, gdy nie może być ona udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany jest do powiadomienia (również w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku) wnioskodawcy o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku). Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie określonej we wniosku, o ile pozwalają na to środki techniczne, jakimi dysponuje podmiot.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-15 13:37:24
PIOTR PĘKALA
 Edycja
2018-11-19 10:06:40
ALINA MACAŁA
 Edycja
2018-05-18 11:27:42
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-12-12 10:42:52
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-05-10 13:13:56
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-05-08 13:18:19
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-05-08 13:18:05
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-05-08 12:11:48
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-05-08 12:11:10
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-05-08 12:11:00
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-05-08 12:10:49
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-05-08 12:10:24
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-03-16 10:17:14
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-02-02 08:11:19
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-02-01 12:15:11
MONIKA GADULSKA
 Edycja
2017-02-01 12:13:54
MONIKA GADULSKA
 Publikacja