BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Radca Prawny: Małgorzata Haber


Adres: ul. Nowaczyńskiego 1, budynek administracyjno-hotelowy, I piętro

 

Tel.: 12/255-41-61

 

e-mail: dps@dpsnowaczynskiego.pl

 

Zadania Radcy Prawnego:

 

1. Do zakresu działania Radcy Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej określonej w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 233) w sprawach związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań statutowych Domu.

2. Wykonywanie zadań polega w szczególności na: udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, weryfikacji projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami (zastępstwo prawne i procesowe).