ZARZĄDZENIE NR 3634/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Miejskiej Kraków (GMK)

 

Aktualizacja z dnia 5 kwietnia 2017 r. załącznika nr 5 do zarządzenia nr 3634/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 28.12.2016 r.

 

Aktualizacja z dnia 26 kwietnia 2017 r. załącznika nr 5 i 6 do zarządzenia nr 3634/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 28.12.2016 r.

 

 

Aktualizacja z dnia 29 marca 2018 r. załącznika nr 5 Zarządzenia nr 245/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 31.01.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3634/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2016 r., w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT w Gminie Miejskiej Kraków (GMK)

 

Aktualizacja z dnia 3 grudnia 2018 r. załącznika nr 5 do zarządzenia nr 2062/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 17.08.2018 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podarku od towarów i usług (VAT) w Gminie Miejskiej Kraków (GMK).