BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Archiwum zamówień 2017 r.


 

 

Wywóz odpadów i nieczystości płynnych z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Wielickiej 44B w Krakowie.

 

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

Zakup prasy oraz specjalistycznych czasopism.

 

 

Dozór mienia i ochrona fizyczna.

 

 

Usługi kosmetyczne dla uczestników Klubów Samopomocy.

 

 

Świadczenie usług wsparcia technicznego i informatycznego dla urządzeń.

 

 

Dostawa chemii gospodarczej, narzędzi do sprzątrania oraz narzędzi ogrodniczych.

 

 

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych.

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dogoterapii dla osób starszych.

 

 

Superwizja dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 


Wykonanie robót budowlanych w budynku Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A w Krakowie.

 

 

Wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku na os. Krakowiaków 46 w Krakowie.

 

 

Usługi poligraficzne, materiały promocyjne i informacyjne oraz zakup i dostawa flamastrów.

 

 

Organizacja imprezy andrzejkowej, spotkań wigilijnych oraz widowiska folklorystycznego.

 

 

Wykonanie i dostawa masek antysmogowych.

 

 

Dostawa materiałów do wytwarzania kosmetyków naturalnych.

 

 

Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Dostawa paczek mikołajowych dla dzieci.

 

 

Zakup i dostawa sprzętu muzycznego, gier i innych.

 

 

Dostawa odzieży roboczej, chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi oraz artykułów plastycznych.

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dogoterapii.

 

 

Zakup i dostawa sprzętu sportowego i elektrycznego

 

 

Zakup i dostawa sprzętu muzycznego, gier oraz innych produktów.

 

 

Wynajem namiotów wraz z obsługą.

 

 

Organizacja jednodniowych wyjazdów.

 

 

Świadczenie usług monitorowania systemów alarmowych i przeciwwłamaniowych.

 

 

Zakup i dostawa artykułów i materiałów plastycznych.

 

 

Dostawa puzzli i gier towarzyskiech.

 

 

Dostawa odzieży roboczej, narzędzi i materiałów.

 

 

Superwizja dla asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS w Krakowie

 

 

Materiały promocyjne i informacyjne.

 

 

Organizacja jednodniowych wyjazdów.

 

 

Trening metapoznawczy dla beneficjentów PAL.

 

 

Usługa dezynsekcji Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A w Krakowie

 

 

Przeprowadzenie szkolenia "Zaburzenia osobowości - diagnoza i postępowanie".

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydata na zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą.

 

 

Warsztaty aranżacji wnętrz.

 

 

Szkolenie w zakresie postępowania administracyjnego.

 

 

Wymiana stolarki okiennej w budynku na os. Szkolnym 15 w Krakowie.

 

 

Dostawa artykułów gospodarstwa domowego, materiałów plastycznych, odzieży roboczej, narzędzi materiałów budowlanych.

 

 

Zakup i montaż klimatyzatora.

 

 

Zakup i dostawa sprzętu AGD i elektrycznego.

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rękodzielniczych w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby w glinie dla uczestników PAL.

 

 

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku na os. Szkolnym 15 w Krakowie.

 

 

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Wielickiej 44b w Krakowie.

 

 

Warsztaty aranżacji wnętrz PAL Ugorek.

 

 

Warsztaty rękodzielnicze i aranżacji wnętrz.

 

 

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.

 

 

Przeprowadzenie szkolenia pn. "Zaburzenia osobowości - diagnoza i postępowanie"

 

 

Doręczanie świadczeń pieniężnych.

 

 

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy al. Słowackiego 46 w Krakowie.

 

 

Przeprowadzenie szkolenia pt. "Zaburzenia osobowości - diagnoza i postępowanie"

 

 

Zakup i dostawa druków akcydensowych.

 

 

Organizacja pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 

 

Szkolenie pracowników MOPS w Krakowie z zakresu Dialogu Motywującego.

 

 

Usługa hotelarska polegająca na wynajmnie pokoi w Krakowie.

 

 

Szkolenie pracowników MOPS w Krakowie z zakresu Dialogu Motywującego. 

 

 

Superwizja dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinne domy dziecka.

 

 

Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

 

Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów i instalacji w budynkach Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

Zakup i dostawa chemii gospodarczej i środków czystości dla Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

Usługa transportowa dla Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

Trening umiejętności menedżerskich - rozwijanie potencjału i motywacji pracowników.

 

 

Superwizja dla zatrudnionych w MOPS koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pracowników socjalnych oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinne domy dziecka.

 

 

Zakup i dostawa sprzętów RTV, AGD i elektronicznego oraz innych artykułów gospodarstwa domowego dla Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

Zakup i dostawa sprzętów do zajęć terapii ruchowej dla Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

Roboty budowlane w lokalu przy ul. Mostowej 4 w Krakowie.

 

 

Opracowywanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.