Kiedy wypłacana jest dotacja?

 

Wniosek o rozliczenie dotacji prawidłowo wypełniony oraz złożony zgodnie z postanowieniami umowy, stanowi podstawę do zaakceptowania rozliczenia dotacji ze strony Miasta, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty jego złożenia.

Wypłata dotacji następuje w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.