Dokument archiwalny

 Raport o Stanie Miasta 2015 - całość pdf 6,06 MB


Spis treści pdf 46 kB 

Wstęp pdf 48 kB

Rozdział I. O Krakowie i krakowianach pdf 317 kB

Rozdział II. Zagospodarowanie przestrzenne pdf 224 kB

Rozdział III. Ochrona środowiska i rolnictwo pdf 818 kB

Rozdział IV. Transport i komunikacja pdf 206 kB

Rozdział V. Gospodarka komunalna pdf 700 kB

Rozdział VI. Gospodarka i turystyka pdf 330 kB

Rozdział VII. Szkolnictwo wyższe, nauka i postęp technologiczny pdf 265 kB

Rozdział VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe pdf 913 kB

               Suplement do rozdziału VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe pdf 843 kB

Rozdział IX. Edukacja pdf 203 kB

Rozdział X. Mieszkalnictwo pdf 572 kB

Rozdział XI. Zdrowie i pomoc społeczna pdf 243 kB

Rozdział XII. Bezpieczeństwo publiczne pdf 235 kB

Rozdział XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja pdf 519 kB

Rozdział XIV. Majątek i budżet miasta pdf 234 kB

Rozdział XV. Zarządzanie samorządowe pdf 239 kB

Rozdział XVI. Komunikacja społeczna pdf 125 kB

Rysunki pdf 3,1 MB