PASTERNIK – Uchwały Rady Miasta Krakowa

   1. Uchwała Nr XLIV/794/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pasternik":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planupowrótPowrót do strony głównej planu