PASTERNIK – Uchwały Rady Miasta Krakowa

   1. Uchwała Nr XLIV/794/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pasternik":


    dokument tekstowy pdfTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąOdnośnik do strony bip

    dokument graficzny pdfZałącznik graficzny do uchwały z granicami planupowrót do strony planuPowrót do strony głównej planu