Dokument archiwalny

Konkurs na wykonanie projektu Grupy logotypów miejskich jednostek organizacyjnych w Krakowie

10. lutego 2016 roku ogłoszony został  konkurs na wykonanie projektu grupy logotypów dla 7. miejskich jednostek organizacyjnych w Krakowie, czyli: Zarządu Infrastruktury Sportowej, Zarządu Budynków Komunalnych, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządu Cmentarzy Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Zarządu Zieleni Miejskiej. 

Organizatorem konkursu była Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa. 

 

Prace można było nadsyłać do 18 marca 2016 roku. Konkurs był jednoetapowy i miał charakter otwartego konkursu kreatywnego. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 40 000 złotych.

Do konkursu nadesłano  115. prac, z czego 45 przeszło pozytywną weryfikację formalną. Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem  nr 758/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.03.2016 r. do oceny prac złożonych do Otwartego Konkursu na opracowanie projektu Grupy Logotypów Miejskich Jednostek Organizacyjnych obradowała 6 kwietnia 2016 r. w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

 

Najwyżej oceniona przez Komisję praca otrzymała 133 punkty na 360 możliwych do uzyskania – co nie stanowiło nawet 50 % liczby, jaką mogłaby otrzymać zwycięska praca konkursowa. 

 

W uzasadnieniu Przewodniczącego Komisji czytamy: „żadna z prac nie spełniła w sposób satysfakcjonujący głównego kryterium Regulaminu Konkursu, tj. spójności z identyfikacją miasta Krakowa – znakiem identyfikującym. Jakkolwiek, oceniane prace nawiązywały w różnorodny sposób do znaku towarowego Gminy Miejskiej Kraków, to nawiązania te nie były wystarczająco uzasadnione i trafne. Wśród ocenianych propozycji zabrakło prac innowacyjnych. Kryterium funkcjonalności oraz poziom artystyczny, również pozostawiały wiele do życzenia”.

 

 

 Zarzadzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia Konkursu na wykonanie projektu grupy logotypów miejskich jednostek organizacyjnych

 

 Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia Konkursu na wykonanie projektu Grupy logotypów miejskich jednostek organizacyjnych w Krakowie

 

 Regulamin konkursu na wykonanie projektu grupy logotypów miejskich jednostek organizacyjnych

 

          zał_1_do_ regulaminu_Charakterystyka_działalności_MJO

 

          zał_2_do_ regulaminu_Znak_towarowy_Gminy_Miejskiej_Kraków

 

          zał_3A_do_ regulaminu_Formularz_Zgłoszeniowy_dla_osób_nieprowadz±cych_działalności_gospodarczej

 

          zał_3B_do_ regulaminu_Formularz_Zgłoszeniowy_dla_podmiotów_prowadzących_działalność_gospodarczą

 

 Zarzadzenie o powolaniu komisji konkursowej

 

 Komunikat Przewodniczącego Komisji Konkursowej zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Kuliga

      

Wyniki konkursu na wykonanie projektu grupy logotypów dla miejskich jednostek organizacyjnych w Krakowie