Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży

11 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży.

Komisję tworzy kilkanaście organizacji pozarządowych, które w swojej codziennej pracy działają wielopłaszczyznowo na rzecz młodzieży.

KDO ds. Młodzieży zostało powołane przy Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Krakowa i jest komisją interdyscyplinarną, której praca skupia się na współpracy z Radą Miasta Krakowa oraz poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa (w szczególności Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Wydziałem Edukacji, Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziałem Sportu, Wydziałem Rozwoju Miasta, Wydziałem Promocji i Turystyki).

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (tekst jednolity) z 1 stycznia 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 1379/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Skład Komisji:

 

1. Stowarzyszenie Europe4Youth

2. Stowarzyszenie  ALL IN UJ

3.Fundacja Wspomagająca Wychowanie „ARCHEZJA”

4. Europejskie Centrum Młodzieży

5. Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego

6. Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni”

7. Fundacja Ukryte Skrzydła

8. Stowarzyszenie MŁODZI.EU

9. Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

10. Fundacja Edukacyjna Nausika

 

 

Kontakt e-mail: kdomlodziez@gmail.com

 

Przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa w Komisji:

Tomasz Talaczyński - Referat ds. Młodzieży, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

e-mail: tomasz.talaczynski@um.krakow.pl

 

Władze KDO ds. Młodzieży od 14 czerwca 2017 r.

 

Przewodnicząca Komisji:

Barbara Moś, Stowarzyszenie Europe4Youth

e-mail: b.mos@europe4youth.eu

Wiceprzewodniczący Komisji:

Tomasz Pytko, Stowarzyszenie All in UJ

Sekretarz Komisji:

Katarzyna Limanówka, Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni”

 

Sprawozdania z posiedzeń 2016:

11 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie

Strategia KDO ds. Młodzieży

Regulamin KDO ds. Młodzieży

 

29 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie

• Załączniki do sprawozdania:

  Zał. Nr 1 Rekomendacje młodzieżowe RozgryźTO Europe4Youth

  Zał. Nr 2 Podsumowanie konferencji bootcampEDUplus

  Zal. Nr 3 Propozycje KDO ds. młodzieży do RPW

  Zał. Nr 4 Koncepcja badań rozpoznawczych KDO

  Zał. Nr 5 Prezentacja z II spotkania KDO

 

 30 wrześna 2016 r.

 • Sprawozdanie

   Uchwała Nr 3

   Uchwała Nr 4

   Uchwała Nr 5

 

Sprawozdania z posiedzeń 2017 r.:

31 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie

   Dozwolone od lat 18stu - Raport z badań

 

22 luty 2017 r.

Sprawozdanie

  Zał. Nr 1

  Zał. Nr 2

 

31 marca 2017 r.

Sprawozdanie

   Uchwała KDO

 

14 czerwca 2017 r.

  • Sprawozdanie

    Załączniki do sprawozdania

    Prezentacja

    Standardy jakości

    Uchwały

    Uchwała Nr 8

    Uchwała Nr 9

    Uchwała Nr 10

    Uchwała Nr 11

    Załącznik do Uchwały Nr 11

 

09 października 2017 r.

   • Sprawozdanie

 

Sprawozdania z posiedzeń 2018 r.

 

26 marca 2018 r.

   • Sprawozdanie

 

09 lipca 2018

   • Sprawozdanie

 

20 sierpnia 2018

   • Sprawozdanie

   • Uchwały

   • Myśl-nick-Youth-Krak-Hack-2018

 

17 grudnia 2018

   • Sprawozdanie

 

18 luty 2019

15 kwietnia 2019

 

4 czerwca 2019

 

 18  września 2019

 

Sprawozdanie KDO za rok 2016

 

Sprawozdanie KDO za rok 2017


Sprawozdanie KDO za rok 2018