Ile ofert zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego składa Gmina Miejska Kraków w przypadku realizacji wyroku eksmisyjnego?

Gmina składa tylko 1 ofertę.