UCHWAŁY RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE

7 kadencja - 2016 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXVIII/2016 15-12-2016 XXVIII/190/2016 propozycji przekształcenia Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi uchwała
XXVIII/2016 15-12-2016 XXVIII/189/2016 ustanowienia prawa trwałego zarządu – ogródek jordanowski przy ul. Nagłowickiej uchwała 
XXVIII/2016 15-12-2016 XXVIII/188/2016 ustanowienia prawa trwałego zarządu – ogródek jordanowski przy ul. Dmowskiego uchwała
XXVIII/2016 15-12-2016 XXVIII/187/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXVIII/2016 15-12-2016 XXVIII/186/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVII/2016 24-11-2016 XXVII/185/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVII/2016 24-11-2016 XXVII/184/2016 ustanowienia prawa trwałego zarządu – ogródek jordanowski os. Bohaterów Września 7-12  uchwala
XXVII/2016 24-11-2016 XXVII/183/2016 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gen. Bora – Komorowskiego – Rejon Koncentracji Usług”. uchwała
XXVII/2016 24-11-2016 XXVII/182/2016 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – ks. Kazimierza Jancarza” uchwała 
XXVI/2016 27-10-2016 XXVI/181/2016 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie na os. Bohaterów Września 76 w Krakowie uchwała
XXVI/2016 27-10-2016 XXVI/180/2016 zmiany podziału środków finansowych na zadanie „Obsługa Dzielnic” na rok 2016 uchwała
XXVI/2016 27-10-2016 XXVI/179/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2016  uchwała
XXVI/2016 27-10-2016 XXVI/178/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXVI/2016 27-10-2016 XXVI/177/2016 dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Okulickiego w Krakowie” uchwała
XXVI/2016 27-10-2016 XXVI/176/2016 rozwiązań projektowych dla przebudowy drogi dojazdowej oraz budowy miejsc postojowych na terenie osiedla Piastów uchwała
XXVI/2016 27-10-2016 XXVI/175/2016 zbycia działek przy Al. gen. T. Bora–Komorowskiego w Krakowie uchwała
XXVI/2016 27-10-2016 XXVI/174/2016 ustanowienia prawa trwałego zarządu – ogródek jordanowski os. Złotego Wieku przy ul. Wawelskiej uchwała
XXV/2016 29-09-2016 XXV/173/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2016 uchwała
XXV/2016 29-09-2016 XXV/172/2016 zmiany podziału środków finansowych na zadanie „Obsługa Dzielnic” na rok 2016 uchwała
XXV/2016 29-09-2016 XXV/171/2016 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku uchwała  załącznik
XXV/2016 29-09-2016 XXV/170/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXV/2016 29-09-2016 XXV/169/2016 zbycia działki w rejonie ul. Okulickiego w Krakowie uchwała
XXV/2016 29-09-2016 XXV/168/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXV/2016 29-09-2016 XXV/167/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXV/2016 29-09-2016 XXV/166/2016 wprowadzenia pionowego oznakowania znakami kierunku „E-5„ na skrzyżowaniu ulic Miśnieńskiej z Jancarza, Cedyńskiej z Wiślicką oraz znaku kierunku „E 21„, na wysokości siedziby Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice przy ul. Miśnieńskiej 58 uchwała
XXIV/2016 25-08-2016 XXIV/165/2016 wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice do realizacji w latach 2016 - 2019 uchwała
XXIV/2016 25-08-2016 XXIV/164/2016 zmiany organizacji ruchu ulicy Budziszyńskiej w Krakowie uchwała
XXIV/2016 25-08-2016 XXIV/163/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała
XXIV/2016 25-08-2016 XXIV/162/2016 zbycia działek w rejonie ulicy Mosdorfa w Krakowie uchwała
XXIV/2016 25-08-2016 XXIV/161/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2016 uchwała
XXIII/2016 12-07-2016 XXIII/160/2016 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała  załącznik
XXIII/2016 12-07-2016 XXIII/159/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2016 uchwała
XXIII/2016 12-07-2016 XXIII/158/2016 wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice przeznaczonym do realizacji w latach 2016 - 2018 uchwała
XXIII/2016 12-07-2016 XXIII/157/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego na terenie Fortu 48 Batowice – alejki spacerowe” uchwała
XXIII/2016 12-07-2016 XXIII/156/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedli z wielkiej płyty – remont infrastruktury parkingowej osiedle Piastów i Bohaterów Września” uchwała
XXII/2016 23-06-2016 XXII/155/2016 projektu docelowej organizacji ruchu oznakowania na ulicach: Kniaźnina, Zabłockiego, Marchołta, Załuskich i Arcta w Krakowie uchwała
XXII/2016 23-06-2016 XXII/154/2016 wniosku o zmianę w „Opracowaniu projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę i budowę ulicy Reduta w Krakowie” – Etap I, poprzez wprowadzenie do opracowania pionowego oznakowania zjazdu z ul. Ks. Jancarza w ul. Reduta znakiem „B-18” – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t. uchwała
XXII/2016 23-06-2016 XXII/153/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Wschód” uchwała
XXII/2016 23-06-2016 XXII/152/2016 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym, wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przebudową sieci kanalizacyjnej ogólnodostępnej oraz parkingiem, utwardzeniem terenu i budową dwóch wjazdów: z ul. Popielidów i ul. Perkuna w Krakowie” uchwała
XXII/2016 23-06-2016 XXII/151/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI/2016 19-05-2016 XXI/150/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI/2016 19-05-2016 XXI/149/2016 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „ Budowa Parku Kultur Regionu Tajemniczy Ogród wraz z budową budynku pawilonu wielofunkcyjnego, budową obiektów i urządzeń towarzyszących, zagospodarowaniem terenu, odwodnieniem, oświetleniem, budową infrastruktury technicznej, przebudową i rozbudową parkingów, budową drogi dojazdowej oraz zjazdów z ulic Reduta i Kuczkowskiego w Krakowie”  uchwała załącznik
XXI/2016 19-05-2016 XXI/148/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2016 uchwała
XXI/2016 19-05-2016 XXI/147/2016 wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice przeznaczonym do realizacji w latach 2015 - 2018 uchwała
XXI/2016 19-05-2016 XXI/146/2016 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 uchwała załącznik
XX/2016 28-04-2016 XX/145/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2016 uchwała
XX/2016 28-04-2016 XX/144/2016 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2015 uchwała załącznik
XX/2016 28-04-2016 XX/143/2016 zbycia działek położonych przy Al. Generała Bora Komorowskiego w Krakowie uchwała
XX/2016 28-04-2016 XX/142/2016 przekazania i ustanowienia trwałego zarządu – Planty Mistrzejowickie uchwała
XX/2016 28-04-2016 XX/141/2016 powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XIX/2016 31-03-2016 XIX/140/2016 zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” na rok 2016 uchwała
XIX/2016 31-03-2016 XIX/139/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2016 uchwała
XIX/2016 31-03-2016 XIX/138/2016 przekazania i ustanowienia prawa trwałego zarządu między jednostkami – Park Tysiąclecia w Krakowie  uchwała
XIX/2016 31-03-2016 XIX/137/2016 powołania Komisji Praworządności i Dialogu Społecznego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania  uchwała
XIX/2016 31-03-2016 XIX/136/2016 rozwiązania Komisji Porządku Publicznego i Praworządności, Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XIX/2016 31-03-2016 XIX/135/2016 rozwiązania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice  uchwała
XIX/2016 31-03-2016 XIX/134/2016 zbycia działek w rejonie ulicy Do Fortu i ulicy Wojciecha Korfantego w Krakowie  uchwała
XIX/2016 31-03-2016 XIX/133/2016 zbycia części działki w rejonie ulicy ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie  uchwała
XIX/2016 31-03-2016 XIX/132/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIX/2016 31-03-2016 XIX/131/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVIII/2016 25-02-2016 XVIII/130/2016 wniosku o uwzględnienie przy opracowywaniu Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030, obszaru pomiędzy szeregową jednorodzinną zabudową przy ul. Kard. Adama Stefana Sapiehy, a ulicą Gen. Leopolda Okulickiego, jako terenu pełniącego funkcję zieleni urządzonej  uchwała
XVIII/2016 25-02-2016 XVIII/129/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2016 uchwała
XVIII/2016 25-02-2016 XVIII/128/2016 rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Praworządności Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice  uchwała
XVIII/2016 25-02-2016 XVIII/127/2016 zbycia części działek w rejonie ulicy Sapiehy w Krakowie uchwała
XVIII/2016 25-02-2016 XVIII/126/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – „zieleniec miejski – ogródek jordanowski przy ul. Miśnieńskiej w Krakowie” uchwała
XVIII/2016 25-02-2016 XVIII/125/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVIII/2016 25-02-2016 XVIII/124/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/123/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – „zieleniec miejski – ogródek jordanowski przy ul. Wawelskiej w Krakowie” uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/122/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – otoczenie „Fortu 48 Batowice” uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/121/2016 przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – otoczenie „Fortu 48a Mistrzejowice” uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/120/2016 wniosku o uwzględnienie przy opracowywaniu Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030, północno – zachodniej części obszaru osiedla Oświecenia, jako terenu pełniącego funkcję zieleni urządzonej  uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/119/2016 wniosku o komunalizację działek położonych na terenie XV Dzielnicy Mistrzejowice w Krakowie uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/118/2016 wniosku o pozyskanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w całości lub części działki nr 62 obręb 21 jednostka ewidencyjna Śródmieście  uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/117/2016 utrzymania dotychczasowej lokalizacji Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy os. Tysiąclecia 15 uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/116/2016 zbycia działek przy Orła Białego w Krakowie uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/115/2016 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/114/2016 zbycia części działek w rejonie ulicy Sapiehy w Krakowie  uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/113/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/112/2016 zawarcia umowy najmu uchwała
XVII/2016 28-01-2016 XVII/111/2016 zawarcia umowy najmu uchwała