UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY

7 kadencja - 2016 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXXVIII/2016 14-12-2016 XXXVIII/279/16

skargi Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 156 w Krakowie - p. Beaty Mazur-Bartuś na zachowanie przewodniczącego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny p. Marka Ziemiańskiego

[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NR XXXVIII/279/16 W CAŁOŚCI - PISMO ZNAK BR-03.1511.1.30.2016 Z DNIA 12.01.2017]

uchwała
XXXVIII/2016 14-12-2016 XXXVIII/278/16

skargi Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 155 w Krakowie - p. Anny Kurek na działalność przewodniczącego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny p. Marka Ziemiańskiego

[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NR XXXVIII/278/16 W CAŁOŚCI - PISMO ZNAK BR-03.1511.1.29.2016 Z DNIA 12.01.2017]

uchwała
XXXVIII/2016 14-12-2016 XXXVIII/277/16

skargi Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 156 w Krakowie - p. Beaty Mazur-Bartuś na zachowanie radnego p. Jerzego Ciepieli

[STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NR XXXVIII/277/16 W CAŁOŚCI - PISMO ZNAK BR-03.1511.1.28.2016 Z DNIA 12.01.2017]

uchwała
XXXVIII/2016 14-12-2016 XXXVIII/276/16 delegowania radnych uchwała
XXXVIII/2016 14-12-2016 XXXVIII/275/16 wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 97/3 położonej w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej w Krakowie (GS-01.6840.4.45.2016.JP z dn. 25.11.2016 r. ) uchwała
XXXVIII/2016 14-12-2016 XXXVIII/274/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie (ML-02.7123.697.2016.AN z dn. 14.11.2016 r.) uchwała
XXXVIII/2016 14-12-2016 XXXVIII/273/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XXXVIII/2016 14-12-2016 XXXVIII/272/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XXXVII/2016 29-11-2016 XXXVII/271/16 objęcia honorowym patronatem konkursu „Od Wandy do Sendzimira”. uchwała
XXXVII/2016 29-11-2016 XXXVII/270/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXXVII/2016 29-11-2016 XXXVII/269/16 delegowania radnych uchwała
XXXVI/2016 16-11-2016 XXXVI/268/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXXVI/2016 16-11-2016 XXXVI/267/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXXVI/2016 16-11-2016 XXXVI/266/16 wydania opinii dotyczącej przedłużenia czasu trwania prawa użytkowania ustanowionego na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 115, 114/1 i 192 obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. (GS-02.6845.4.5.2016.AK z dn. 31.10.2016 r.) uchwała
XXXVI/2016 16-11-2016 XXXVI/265/16 wydania opinii dotyczącej projektu budowlanego pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika, wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz przebudowy oświetlenia przy ul. Isep na działce nr 353, obr. 55 Nowa Huta” uchwała
XXXVI/2016 16-11-2016 XXXVI/264/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXXVI/2016 16-11-2016 XXXVI/263/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XXXVI/2016 16-11-2016 XXXVI/262/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy u. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.616.2016.AN z dn. 13.10.2016 r.)  uchwała
XXXVI/2016 16-11-2016 XXXVI/261/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.492.2016.AN z dn. 04.10.2016 r.)  uchwała
XXXVI/2016 16-11-2016 XXXVI/260/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.571.2016.AN z dn. 04.10.2016 r.) uchwała
XXXVI/2016 16-11-2016 XXXVI/259/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie (ML-02.7123.589.2016.AN z dn. 11.10.2016 r.) uchwała
XXXV/2016 07-11-2016 XXXV/258/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXXIV/2016 19-10-2016 XXXIV/257/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXXIV/2016 19-10-2016 XXXIV/256/16 uchylenia Uchwały Nr XXXIII/252/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 11.10.2016 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXXIV/2016 19-10-2016 XXXIV/255/16 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku uchwała
XXXIV/2016 19-10-2016 XXXIV/254/16 delegowania radnych uchwała
XXXIV/2016 19-10-2016 XXXIV/253/16 wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 216/56 oraz części działki nr 216/36 położonych w obrębie 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Centralnej w Krakowie (GS-01.6840.4.30.2016.ML z dn. 07.09.2016 r.)   uchwała
XXXIII/2016 11-10-2016 XXXIII/252/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXXIII/2016 11-10-2016 XXXIII/251/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XXXIII/2016 11-10-2016 XXXIII/250/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXXIII/2016 11-10-2016 XXXIII/249/16 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji ds. Redagowania Echa Czyżyn i Głosu Czyżyn Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XXXIII/2016 11-10-2016 XXXIII/248/16

korekty Uchwały Nr XXXII/245/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 21.09.2016 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016

uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/247/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016-2018 uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/246/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/245/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/244/16 wydania opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja Parku Lotników” (AU-02-1.6733.308.2016.AGY) uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/243/16 objęcia patronatem projektu „Kultura Podwórka” realizowanego przez Stowarzyszenie Zajawka  uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/242/16 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/241/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/240/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/239/16 delegowania radnych uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/238/16

wydania opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 170/3 obr. 7 jedn. ew. Nowa Huta

(GS-02.6844.4.8.2016)

uchwała
XXXII/2016 21-09-2016 XXXII/237/16 wydania opinii dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zjazdu publicznego do Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/236/16 opinii planu zagospodarowania dla inwestycji pn. „Budowa zatok parkingowych na drodze powiatowej – ul. Lema w Krakowie” uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/235/16 opinii dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ul. Kłosowskiego do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie” uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/234/16 opinii dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 51 przy ul. Hynka w Krakowie wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy” uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/233/16 korekty Uchwały Nr XXX/220/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 20.07.2016 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/232/16

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018

uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/231/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/230/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/229/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/228/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/227/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 uchwala
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/226/16 korekty Uchwały Nr XXVIII/206/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 15.06.2016 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXXI/2016 31-08-2016 XXXI/225/16 delegowania radnych uchwała
XXX/2016 20-07-2016 XXX/224/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadnia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018 uchwała
XXX/2016 20-07-2016 XXX/223/16 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 r. uchwała załącznik
XXX/2016 20-07-2016 XXX/222/16 korekty Uchwały Nr XXIX/212/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 01.07.2016 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadnia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017 uchwała
XXX/2016 20-07-2016 XXX/221/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXX/2016 20-07-2016 XXX/220/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXX/2016 20-07-2016 XXX/219/16 delegowania radnych uchwała
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/218/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/217/16 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 1/171 obr. 52 j. ew. Nowa Huta położonej przy ul. Lema w Krakowie. (GS.01.6840.4.11.2016.JP z dn. 05.05.2016 r.) uchwała
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/216/16 opinii koncepcji Smoczego Skweru w Parku Lotników Polskich w Krakowie uchwała
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/215/16 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema-Park Lotników Polskich” (BP-02.6721.265.116.2016.ABU z dn. 07.06.2016 r.) uchwała
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/214/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/213/16 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 r.  uchwała załącznik
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/212/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadnia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017 uchwała
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/211/16 korekty Uchwały Nr XX/160/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 10.02.2016 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017 uchwała
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/210/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/209/16 delegowania radnych uchwała
XXIX/2016 01-07-2016 XXIX/208/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.336.2016.AN z dn. 07.06.2016 r.) uchwała
XXVIII/2016 15-06-2016 XXVIII/207/16 korekty Uchwały Nr XVI/136/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 25.11.2015 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017 uchwała
XXVIII/2016 15-06-2016 XXVIII/206/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXVII/2016 07-06-2016 XXVII/205/16 delegowania radnych uchwała 
XXVI/2016 30-05-2016 XXVI/204/16 opinii dotyczącej kontynuacji najmu części powierzchni dachu Szkoły Podstawowej nr 52 z przeznaczeniem na eksploatację stacji bazowej telefonii komórkowej uchwała
XXV/2016 23-05-2016 XXV/203/16 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2017 r. uchwała załącznik
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/202/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadnia inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017 uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/201/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/200/16 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIV Czyżyny działek nr: 157/311, 157/313, 157/63, 157/64, 179/9, 299/42 obręb 7 j. ew. Nowa Huta uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/199/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa środków finansowych na realizację zalecenia pokontrolnego Państwowej Straży Pożarnej w Samorządowym Przedszkolu nr 185 w Krakowie uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/198/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o remont nawierzchni ulicy Niepokalanej Marii Panny w Krakowie uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/197/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o budowę chodnika wzdłuż ul. Podbipięty w Krakowie uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/196/16 nadania nazwy ul. Bukowa (GD-04-2.6625.27.2015 z dn. 23.03.2016 r.) uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/195/16 nadania nazwy ul. Działkowicza (GD-04-2.6625.41.2015 z dn. 23.03.2016 r.) uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/194/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXIV/016 18-05-2016 XXIV/193/16 opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej zielenic miejski przy ul. Medweckiego w Krakowie. (GS-02.6844.4.3.2016.JP z dn. 12.04.2016 r.) uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/192/16 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/191/16 przyznania medalu pamiątkowego XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/190/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/189/16 uchylenia uchwał w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/188/16 opinii Planu Rozwoju Dzielnicy XIV Czyżyny w ramach projektu „Dzielnice Planują!” uchwała załącznik
XXIV/2016 18-05-2016 XXIV/187/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXIII/2016 27-04-2016 XXIII/186/16 korekty Uchwały Nr XXII/183/16 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w sprawie opinii odnośnie rozporządzenia nieruchomościami położonymi w rejonie ul. Kłosowskiego i ul. Kremskiego (GS-05.6840.5.19.2015.MS z dn. 10.02.2016 r.) uchwała
XXII/2016 06-04-2016 XXII/185/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie (ML-02.7123.103.2016.BS z dn. 04.03.2016 r.) uchwała
XXII/2016 06-04-2016 XXII/184/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.132.2016.BS z dn. 23.03.2016 r.) uchwała
XXII/2016 06-04-2016 XXII/183/16 opinii odnośnie rozporządzenia nieruchomościami położonymi w rejonie ul. Kłosowskiego i ul. Kremskiego (GS-05.6840.5.19.2015.MS z dn. 10.02.2016 r.) uchwała
XXII/2016 06-04-2016 XXII/182/16 opinii odnośnie celowości dokonania zamiany nieruchomości położonych w rejonie ul. Stella Sawickiego (GS-05.6840.5.3.2016.MS z dn. 10.02.2016 r.) uchwała
XXII/2016 06-04-2016 XXII/181/16 opinii dotyczącej ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 39/1 obręb 6 j. ew. Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (GS-02.6844.4.18.2015.AM z dn. 18.03.2016 r.) uchwała
XXII/2016 06-04-2016 XXII/180/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXII/2016 06-04-2016 XXII/179/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXII/2016 06-04-2016 XXII/178/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXII/2016 06-04-2016 XXII/177/16 przyznania medalu pamiątkowego XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/176/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/175/16 wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Czyżyny – Pas Startowy” uchwała załącznik
XXI/2016 23-03-2016 XXI/174/16 opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 147/1, 147/2 obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta (GS-02.6844.4.14.2015.JP z dn. 12.02.2016 r.) uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/173/16 opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości oznaczonych jako działki nr 118/95 i nr 118/98 obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta – „Ogrody Nowej Huty” (GS-02.6844.4.17.2015. z dn. 24.02.2016 r.) uchwala
XXI/2016 23-03-2016 XXI/172/16 opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości oznaczonych jako działka nr 237 obręb 56 Nowa Huta – ogródek jordanowski przy ul. Podbipięty (GS-6844.4.2.2016.ŻS z dn. 29.02.2016 r.) uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/171/16 opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 179/6 obręb 7 Nowa Huta jednostka ewidencyjna Nowa Huta stanowiącej zieleniec miejski – ogródek jordanowski przy ul. Dąbrowskiej (GS-02.6844.4.14.2015.JP z dn. 04.02.2016 r.) uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/170/16 opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości oznaczonych jako działki nr 38 i nr 39/2 obręb 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta – Park Lotników Polskich (GS-02.6844.4.18.2015.AM z dn. 23.02.2016 r.) uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/169/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.23.2016.BS z dn. 02.02.2016 r.) uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/168/16 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIV Czyżyny działki nr 118/96 obręb 7 j. ew. Nowa Huta w Krakowie uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/167/16 realizacji zadań z zakresu: „prace remontowe infrastruktury drogowej” na 2016 r. uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/166/16 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/165/16 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji pn. Zespół ds. Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn” Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XXI/2016 23-03-2016 XXI/164/16 przyznania medalu pamiątkowego XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa uchwała
XX/2016 10-02-2016 XX/163/16 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny-AWF” (BP-02.6721.259.77.2015.AJA z dn. 04.01.2016 r.) uchwała
XX/2016 10-02-2016 XX/162/16 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej-Bieńczycka” (BP-02.6721.271.455.2015.ABU z dn. 04.01.2016 r.) uchwała
XX/2016 10-02-2016 XX/161/16 wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy uchwała
XX/2016 10-02-2016 XX/160/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017 uchwała
XX/2016 10-02-2016 XX/159/16 wykupu działek celem poprawy bezpieczeństwa i obsługi komunikacyjnej szkół uchwała
XX/2016 10-02-2016 XX/158/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.16.2016.BS z dn. 26.01.2016 r.) uchwała
XX/2016 10-02-2016 XX/157/16 opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 11/11 obr. 54 jednostka ew. Nowa Huta. (GS-02.6844.4.12.2015.JP z dn. 21.01.2016 r.)   uchwała
XX/2016 10-02-2016 XX/156/16 opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 143/9, 143/10, 118/47, 137/8 położonych w obrębie 7 jednostka ew. Nowa Huta. (GS-02.6844.4.5.2015.JP z dn. 20.01.2016 r.) uchwała
XX/2016 10-02-2016 XX/155/16 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 uchwała
XX/2016 10-02-2016 XX/154/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego podjęcia działań zmierzających do utworzenia „Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców Polskich” uchwała
XIX/2016 20-01-2016 XIX/153/16 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku uchwała
XIX/2016 20-01-2016 XIX/152/16 objęcia honorowym patronatem „Akcji Zima 2016” uchwała
XIX/2016 20-01-2016 XIX/151/16 delegowania radnych uchwała
XIX/2016 20-01-2016 XIX/150/16 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.630.2015.BS z dn. 29.12.2015 r.) uchwała
XIX/2016 20-01-2016 XIX/149/16 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 uchwała
XIX/2016 20-01-2016 XIX/148/16 rozszerzenia składu osobowego stałej Komisji ds. Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn” Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XIX/2016 20-01-2016 XIX/147/16 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XIX/2016 20-01-2016 XIX/146/16 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przejęcie w zarząd przez Szkołę Podstawową nr 155 w Krakowie działki gminnej nr 170/3 obr. 7 j. ew. Nowa Huta uchwała
XIX/2016 20-01-2016 XIX/145/16 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIV Czyżyny działki nr 170/3 obręb 7 j. ew. Nowa Huta w Krakowie uchwała
XIX/2016 20-01-2016 XIX/144/16 przyznania medalu pamiątkowego XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa uchwała