UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

7 kadencja - 2016 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr
W sprawie Pliki (pdf)
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/378/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2018-2019  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/377/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/376/2016 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Architektury i Urbanistyki Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/375/2016 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/374/2016 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/373/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/372/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/371/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/370/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/369/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/368/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/367/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/366/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/365/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/364/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/363/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIX/2016 13-12-2016 XXIX/362/2016 wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ulicy Stattlera w Krakowie ( znak B-36) uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/361/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/360/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/359/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/358/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/357/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/356/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/355/2016 wykonania bezpiecznego mostku łączącego ul. Facimiech z ulicą Podlesie w Krakowie uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/354/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/353/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/352/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016

XXVIII/351/2016

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/350/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/349/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/348/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2016 rok  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/347/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/346/2016 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 212/7 i nr 212/8 obręb 100 jedn. ewidencyjna Podgórze, położonej przy Jana Smolenia w Krakowie, na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/345/2016 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 29/155 położonej w obrębie 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w rejonie ulic: Ćwiklińskiej i Duża Góra w Krakowie na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie  uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/344/2016 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 16 położonej w obrębie 56 jednostka ewidencyjna Podgórze, na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/343/2016 opinii lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa boiska sportowego z piłkochwytami i masztami oświetleniowymi, budowa hali pneumatycznej z urządzeniami technicznymi, budowa budynku magazynowego na balon, budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego, budowa i przebudowa placu wejściowego z miejscami postojowymi oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej przy ul. Na Wrzosach w Krakowie, na działkach nr 747/2, 747/4, 748, 997/1, 998/4, 715/4 obr. 53 Podgórze uchwała
XXVIII/2016 22-11-2016 XXVIII/342/2016 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, miejscami postojowymi na działkach nr 438/3, 437, 436 obr. 53 Podgórze, budowa zjazdu i infrastruktury technicznej dodatkowo z działki nr 1011/1 obr. jw. , budowa zjazdu dodatkowo na działki nr 998/4 obr. 53 Podgórze stanowiących ulicę Snycerską i Górników uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/341/2016 wprowadzenia zadania pn. Modernizacja ulic: Półłanki, Kosocickiej, Jerzmanowskiego i Wlotowej do budżetu Miasta Krakowa  uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/340/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/339/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/338/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/337/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2016 rok  uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/336/2016 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na czas nieoznaczony na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 112/9, nr 115/8, nr 117/8, nr 241/4, nr 113/4 obręb 57 jedn. ewidencyjna Podgórze, przy ul. Aleksandry 19  uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/335/2016 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na czas nieoznaczony na części zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 103/18 o pow. 1, 4794 ha obręb 57 jedn. ewid. Podgórze  uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/334/2016 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynkó w mieszkalnych wielorodzinnych z garażami na działkach nr 125/5, 125/4, 125/3 obr. 50 jedn. ewid. Podgórze wraz ze zjazdem z działki nr 111/17 obr.50 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Seweryna w Krakowie uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/333/2016 opinii koncepcji budowy ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda im. Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej w Krakowie  uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/332/2016 projektu remontu przejścia podziemnego pod ulicą Wielicką w ciągu ulic Wlotowa – Prosta, etap II uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/331/2016 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku  uchwała
XXVII/2016 25-10-2016 XXVII/330/2016 zmian w ramach środków finansowych na Obsługę Dzielnic w roku 2016  uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/329/2016 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prokocim-Obszar Parkowy” uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/328/2016 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku  uchwała  załącznik
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/327/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/326/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2016 rok  uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/325/2016 ULCP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa czterooddziałowego przedszkola samorządowego wraz z budową zatok postojowych w pasie drogowym Al. Dygasińskiego na działkach nr 819/2, 1006/5 obr. 53 Podgórze przy Al. Dygasińskiego w Krakowie. uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/324/2016 opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 19/56 o pow. 0,0109 ha, położonej w Krakowie, obr. 100 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/323/2016 opinii sprzedaży działek nr 481/7 o pow. 0,0335 ha i 482/2 o pow. ok. 0,0183 ha, położonych w obrębie 100 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Nad Serafą  uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/322/2016 budowy szaletów miejskich na terenie miasta Krakowa  uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/321/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/320/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/319/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/318/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVI/2016 27-09-2016 XXVI/317/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/316/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/315/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2016 rok  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/314/2016 opinii do projektu budowy ogródka jordanowskiego w parku Lilii Wenedy w Nowym Prokocimiu  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/313/2016 wykonania szykany (wyspy) na przejściu dla pieszych przy ul. Teligi na wysokości dojścia do placu targowego-Biedronki w Prokocimiu Nowym  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/312/2016 opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 283/1 o pow. 0,0004 ha, położonej w Krakowie, obr. 56 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/311/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/310/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/309/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/308/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/307/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/306/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/305/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/304/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/303/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/302/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/301/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/300/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/299/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/298/2016 opinii wz dla inwestycji pn. „Budowa sceny terenowej-amfiteatru wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną: małą architekturą, śmietnikiem, utwardzoną nawierzchnią, zewnętrzną instalacją elektryczną (oświetlenie terenu i zasilanie sceny), przebudową istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 715/2 i terenie części działki nr 695 obr. 53 Podgórze przy ul. Na Wrzosach w Krakowie  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/297/2016 opinii wz dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 480/1, 480/2 obr. 53 Podgórze przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego w Krakowie  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/296/2016 ustalenia wz dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym oraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 330/22, 333/5, 341/1, 342/3 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działek drogowych nr 327/2, 328/2, 330/21, 333/4, 334/5, 339/3, 340/3 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze zlokalizowanych przy ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie” uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/295/2016 opinii sprzedaży części działki nr 195/18 o pow. 0,0120 ha, położonej w Krakowie, obr. 56 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Duża Góra  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/294/2016 opinii sprzedaży części działki nr 303/2 położonej w Krakowie, obr. 56 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/293/2016 opinii sprzedaży części działki nr 303/2 położonej w Krakowie, obr. 56 jednostka ewidencyjna Podgórze uchwała
XXV/2016  30-08-2016 XXV/292/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/291/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/290/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/289/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/288/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/287/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 xxv/286/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/285/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/284/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/283/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/282/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/281/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXV/2016 30-08-2016 XXV/280/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIV/2016 05-07-2016 XXIV/279/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2016 rok uchwała
XXIV/2016 05-07-2016 XXIV/278/2016 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2017 uchwała  załącznik
XXIV/2016 05-07-2016 XXIV/277/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV/2016 05-07-2016 XXIV/276/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV/2016 05-07-2016 XXIV/275/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV/2016 05-07-2016 XXIV/274/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV/2016 05-07-2016 XXIV/273/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV/2016 05-07-2016 XXIV/272/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV/2016 05-07-2016 XXIV/271/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/270/2016 opinii dotyczącej zmiany zagospodarowania działki nr 66/29 obr. 58 Podgórze związanej z realizacją inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana XXIII w Krakowie  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/269/2016 remontu kładki dla pieszych nad ulicą Wielicką w Krakowie  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/268/2016 korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/267/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2016 rok  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/266/2016 montażu progu zwalniającego w rejonie ulicy Złocieniowej na wysokości działek nr 256 i 265 uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/265/2016 opinii przekazania pomiędzy jednostkami miejskimi prawa trwałego zarządu nieruchomości uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/264/2016 opinii zbycia działek nr 78/4 i 78/2 obręb 59 jedn. ewid. Podgórze położonych przy ul. Badurskiego w Krakowie  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/263/2016 opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 308/62 oraz części działek nr 424/2 i 308/71 obręb 55 jedn. ewid. Podgórze uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/262/2016 opinii dzierżawy części działki nr 302/2, obr. 50- Podgórze, położonej przy ul. Bocznica. uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/261/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/260/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/259/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/258/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/257/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/256/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/255/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/254/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/253/2016 postawienia wiat przystankowych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXIII/2016 14-06-2016 XXIII/252/2016 opinii do projektu docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Ćwiklińskiej, Barbary i Heleny w Krakowie  uchwała
XXII/2016 17-05-2016 XXII/251/2016 postulatów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stary Bieżanów” uchwała
XXII/2016 17-05-2016 XXII/250/2016 progu zwalniającego przy ul. Bieżanowskiej 178 w Krakowie  uchwała
XXII/2016 17-05-2016 XXII/249/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2016 rok  uchwała
XXII/2016 17-05-2016 XXII/248/2016 poparcia starań o uwzględnienie Szkoły Podstawowej nr 61 w planach inwestycyjnych Gminy Miejskiej Kraków na wykonanie termomodernizacji   uchwała
XXII/2016 17-05-2016 XXII/247/2016 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2017  uchwała  załącznik
XXII/2016 17-05-2016 XXII/246/2016 uchylenia uchwały Nr XX/221/2016 Rady Dzielnicy XII z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Jana Kurczaba 2 w Krakowie uchwała
XXI/2016 12-04-2016 XXI/245/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2016 rok uchwała
XXI/2016 12-04-2016 XXI/244/2016 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2015 uchwała  załącznik
XXI/2016 12-04-2016 XXI/243/2016 postulatów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prokocim-Obszar Parkowy” uchwała
XXI/2016 12-04-2106 XXI/242/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XXI/2016 12-04-2016 XXI/241/2016 wykonania audytu energetycznego w Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Jerzmanowskiego 6 w Krakowie uchwała
XXI/2016 12-04-2016 XXI/240/2016 zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXI/2016 12-04-2016 XXI/239/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI/2016 12-04-2016 XXI/238/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI/2016 12-04-2016 XXI/237/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI/2016 12-04-2016 XXI/236/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI/2016 12-04-2016 XXI/235/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/234/2016 opinii dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa parkingów przy ulicy Mała Góra i Duża Góra w Krakowie" uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/233/2016 zaopiniowania dokumentacji projektowej dla zadań pn. Remont ul. Żabiej na odc. od hm 0+00,00 do hm 1+13,51 oraz „Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią wraz z budową dojazdu do ZSOI nr 4  uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/232/2016 opinii przekazania pomiędzy jednostkami miejskimi prawa trwałego zarządu nieruchomości oznaczonych jako działki nr 436/7, 436/10 jedn. ewid. Podgórze  uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/231/2016 poparcia starań Zespołu Szkół ogólnokształcących Nr 15 ul. Rydygiera 20 dot. budowy boiska wielofunkcyjnego , boiska do piłki nożnej, bieżni oraz skoczni  uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/230/2016 poparcia inicjatywy Dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 111 w sprawie modernizacji boisk  przyszkolnych uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/229/2016 opinii przekazania pomiędzy jednostkami miejskimi prawa trwałego zarządu nieruchomości uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/228/2016 opinii przekazania pomiędzy jednostkami miejskimi prawa trwałego zarządu udziału 383/10000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 695 o pow. 0, 434387 ha położonej w obrębie 53 jedn. ewid. Podgórze uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/227/2016 ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z układem drogowym, miejscami parkingowymi zewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 42/3, 42/5, części działek nr 42/2, 43/6, 43/7 obr. 59 Podgórze, z budową infrastruktury technicznej na działkach nr 43/3, 43/9, 43/10, 156, 134/6, obr. 59 i działkach nr 259/5, 259/7 obr. 50 Podgórze oraz budową zjazdu z ul. Facimiech wraz z chodnikiem na działkach nr 134/6, 42/3, 42/5, 43/3, 43/9 43/10 obr. 59 Podgórze w Krakowie uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/226/2016 korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku  uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/225/2016 montażu na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim czujnika- miernika zanieczyszczeń powietrza  uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/224/2016 umowy najmu części powierzchni dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 z siedzibą przy al. Dygasińskiego w Krakowie  uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/223/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2016 rok  uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/222/2016 przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego  uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/221/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/220/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/219/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XX/2016 15-03-2016 XX/218/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2016 uchwała
XIX/2016 09-02-2016 XIX/217/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIX/2016 09-02-2016 XIX/216/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIX/2016 09-02-2016 XIX/215/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIX/2016 09-02-2016 XIX/214/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIX/2016 09-02-2016 XIX/213/2016 podtrzymania negatywnej opinii ws. „Budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie PUK van Gansewinkel Kraków  uchwała
XIX/2016 09-02-2016 XIX/212/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2016 rok  uchwała
XIX/2016 09-02-2016 XIX/211/2016 korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku  uchwała
XIX/2016 09-02-2016 XIX/210/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2016  uchwała  załącznik
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/209/2016 wykonania przejścia dla pieszych przy ul. Półłanki 29 w Krakowie uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/208/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/207/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/206/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/205/2016 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/204/2016 kontynuacji budowy odwodnienia na os. Złocień na odc. od ul. Domagały do ul. Półłanki oraz budowy chodnika wzdłuż ul. Półłanki w Krakowie  uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/203/2016 montażu lustra drogowego u zbiegu ulic: Potrzask, Zarosie, Pruszyńskiego w Krakowie uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/202/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2016  uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/201/2016 montażu progów zwalniających przy ulicy Rakuś 72 w Krakowie   uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/200/2016 przystąpienia Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do Budżetu Obywatelskiego w roku 2017 uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/199/2016 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie przy ul. Wielickiej 267 uchwała
XVIII/2016 12-01-2016 XVIII/198/2016 ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie  uchwała