UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

7 kadencja - 2016 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXVII/2016 13-12-2016 XXVII/249/2016 objęcia zakazem ruchu odcinka ul. Nad Źródłem od posesji nr 2 do ul. Leśmiana uchwała
XXVII/2016 13-12-2016 XXVII/248/2016 nadania nazwy „Skwer im. Papcia Chmiela” terenowi obejmującemu działkę gminną nr 1/6 obr. 13 Krowodrza położoną przy al. Focha w Krakowie uchwała
XXVII/2016 13-12-2016 XXVII/247/2016 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Komorowskiego w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123. 683.2015.JK z dnia 19.10.2016) uchwała
XXVII/2016 13-12-2016 XXVII/246/2016 opinii dotyczącej zbycia części działki (nr 897/3/A, 897/3/B, 897/3/C), położonej w obr. 21 Krowodrza przy ul. Sokolej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840. 2.29.2016.BF z dnia 8.11.2016) uchwała
XXVII/2016 13-12-2016 XXVII/245/2016 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica-Sikornik” (pismo znak: BP-02.6721.285.118.2016.KJE z dnia 23.11.2016) uchwała
XXVI/2016 15-11-2016 XXVI/244/2016 opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Armii Krajowej - Piastowska” (pismo znak: BP-02.6721.301.79.2016.AWA z 26.10.2016) uchwała
XXVI/2016 15-11-2016 XXVI/243/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXVI/2016 15-11-2016 XXVI/242/2016 opinii dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: WS-07.6120.6.2016.AM z 17.10.2016) uchwała
XXVI/2016 15-11-2016 XXVI/241/2016 opinii dotyczącej zbycia działki nr 321 obr. 13 Krowodrza położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.32.2016.BF z 25.10.2016) uchwała
XXV/2016 18-10-2016 XXV/240/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXV/2016 18-10-2016 XXV/239/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XXV/2016 18-10-2016 XXV/238/2016 opinii do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy przejścia podziemnego w ciągu ul. Morawskiego uchwała
XXV/2016 18-10-2016 XXV/237/2016 opinii do projektu budowlanego dotyczącego budowy przyłącza oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej uchwała
XXV/2016 18-10-2016 XXV/236/2016 zmiany organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic Komorowskiego i Senatorskiej uchwała
XXV/2016 18-10-2016 XXV/235/2016 wniosku dotyczącego liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: SA-06.7340.12.15.2016 z 23.09.2016) uchwała
XXV/2016 18-10-2016 XXV/234/2016 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83, obręb 17 Krowodrza przy ul. Jodłowej (pismo znak: GS 02.6844.2.8.2016.MG z 14.09.2016) uchwała
XXIV/2016 20-09-2016 XXIV/233/2016 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 r. uchwała
XXIV/2016 20-09-2016 XXIV/232/2016 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 r. uchwała  załącznik
XXIV/2016 20-09-2016 XXIV/231/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXIV/2016 20-09-2016 XXIV/230/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XXIV/2016 20-09-2016 XXIV/229/2016 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Salwatorskiej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1577. 2014.RKB z 22.08.2016) uchwała
XXIII/2016 30-08-2016 XXIII/228/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XXIII/2016 30-08-2016 XXIII/227/2016 korekty Uchwały nr XI/103/2015 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XXIII/2016 30-08-2016 XXIII/226/2016 korekty Uchwały nr IV/44/2015 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2015-2019 uchwała
XXIII/2016 30-08-2016 XXIII/225/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XXIII/2016 30-08-2016 XXIII/224/2016 wyrażenia uznania za zasługi w działalności społecznej na rzecz Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXIII/2016 30-08-2016 XXIII/223/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXIII/2016 30-08-2016 XXIII/222/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/221/2016 opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody (pismo znak: WS-07.6120. 1.2016.PB z 14.06.2016) uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/220/2016 koncepcji przebudowy ulicy Kościuszki w Krakowie uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/219/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletniego zadania bieżącego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2017-2019 uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/218/2016 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/217/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/216/2016 zmiany organizacji ruchu w rejonie byłej strzelnicy garnizonowej oraz odtworzenia wału ziemnego, tzw. kulochwytu uchwała  załącznik
XXII/2016 12-07-2016 XXII/215/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/214/2016 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII do wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 Statutu Dzielnicy VII na okres od 13 lipca do 29 sierpnia 2016 r. uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/213/2016 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Olszanickiej w Krakowie (pismo: AU-02-7.6730.2.604.2016.JDU z 16.06.2016) uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/212/2016 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmskiej w Krakowie (pismo: AU-02-7.6730.2.427.2016.RKB z 13.06.2016) uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/211/2016 budowy kładki pomiędzy Dębnikami a Zwierzyńcem uchwała
XXII/2016 12-07-2016 XXII/210/2016 opinii do projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy ul. Podłużnej w Krakowie uchwała
XXI/2016 21-06-2016 XXI/209/2016 wprowadzenia strefy zamieszkania na Alei Waszyngtona w Krakowie uchwała
XXI/2016 21-06-2016 XXI/208/2016 zmiany statusu ciągu ulic Księcia Józefa i Kościuszki na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do Alei Krasińskiego uchwała
XXI/2016 21-06-2016 XXI/207/2016 opinii do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Fabijańskich uchwała
XXI/2016 21-06-2016 XXI/206/2016 zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXI/2016 21-06-2016 XXI/205/2016 opinii dotyczącej ustanowienia na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej prawa trwałego zarządu w odniesieniu do części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/6 obr. 18 Krowodrza oraz przekazania w/w części nieruchomości w użyczenie do dnia ustanowienia prawa trwałego zarządu – dotyczy „Pawilonu Okocimskiego” wraz z okalającym terenem o pow. 1750 m² (pismo znak: GS-02.6844.2.6.2016.MG z 9.06.2016) uchwała
XXI/2016 21-06-2016 XXI/204/2016 opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie umowy najmu części powierzchni dachu budynku na montaż nowej stacji bazowej telefonii komórkowej (pismo znak: GS-02.6871. 2.1.2013.MG z 20.05.2016) uchwała
XXI/2016 21-06-2016 XXI/203/2016 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 294/3/A i nr 294/3/B obr. 13 Krowodrza położonej przy ul. Emaus w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.42.2015, GS-01.6840.2.41.2015 z dnia 13.05.2016) uchwała
XXI/2016 21-06-2016 XXI/202/2016 wniosku o włączenie do miejskiej sieci monitoringu nowo budowanej pętli tramwajowo-autobusowej Salwator oraz nowo projektowanej nawrotki przy skrzyżowaniu ulic Senatorskiej i Kościuszki uchwała
XXI/2016 21-06-2016 XXI/201/2016 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Mirowskiej w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123. 245.2016.JK z dnia 11.05.2016) uchwała
XXI/2016 21-06-2016 XXI/200/2016 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Prusa w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.241.2016.JK z dnia 11.05.2016) uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/199/2016 usunięcia znaku B-36 zlokalizowanego przy ul. Chełmskiej na wysokości posesji nr 37 uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/198/2016 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/197/2016 samolotu Jak-23 stojącego przy pętli autobusowej na osiedlu Bielany w Krakowie uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/196/2016 „Programu budowy chodników w Krakowie w latach 2015 – 2019” uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/195/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2016-2018 uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/194/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/193/2016 zmiany składu osobowego Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na lata 2015-2018 uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/192/2016 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 374/B obr. 51 Krowodrza położonej przy ul. Niezapominajek w Krakowie (pismo: GS-01.6840.2.43.2015.BF z 22.04.2016) uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/191/2016 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie (pismo: AU-02-7.6730.2.1819.2015.JDU z 06.05.2016) uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/190/2016 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wyczółkowskiego w Krakowie (pismo: AU-02-7.6730.2.99.2016.LBI z 26.04.2016) uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/189/2016 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Piotra Borowego w Krakowie (pismo: AU-02-7.6730.2.103.2015.MCU z 05.05.2016) uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/188/2016 budowy oświetlenia traktu okalającego Błonia na odcinku przebiegającym przy al. Focha uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/187/2016 zmiany w składzie Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/186/2016 zmiany w składzie Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/185/2016 zmiany w składzie Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/184/2016 zmiany w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/183/2016 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Dunin-Wąsowicza w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.161. 2016.JK z dnia 18.04.2016) uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/182/2016 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Prusa w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.185.2016.JK z dnia 12.04.2016) uchwała
XX/2016 24-05-2016 XX/181/2016 wniosków i uwag dotyczących koncepcji przebudowy ulicy Kościuszki w Krakowie uchwała
XIX/2016 20-04-2016 XIX/180/2016 zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XIX/2016 20-04-2016 XIX/179/2016 zastąpienia słupkami blokującymi części barierek usytuowanych wzdłuż posesji nr 23 przy al. Modrzewiowej w Krakowie uchwała
XIX/2016 20-04-2016 XIX/178/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XIX/2016 20-04-2016 XIX/177/2016 zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XIX/2016 20-04-2016 XIX/176/2016 zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XIX/2016 20-04-2016 XIX/175/2016 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mirowskiej 157A w Krakowie (ML-02.7123.152.2016.JK z dnia 23.03.2016) uchwała
XIX/2016 20-04-2016 XIX/174/2016 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Mlaskotów w Krakowie (pismo AU-02-7.6730.2.58.2014.KCZ z 22.03.2016) uchwała
XIX/2016 20-04-2016 XIX/173/2016 opinii dotyczącej ustanowienia na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej prawa trwałego zarządu w odniesieniu do działki nr 423/3 obr. 14 Krowodrza przy al. Focha w Krakowie (pismo znak: GS-02.6844-2.18.2015.AK z 29.03.2016) uchwała
XIX/2016 20-04-2016 XIX/172/2016 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za rok 2015 uchwała  załącznik
XIX/2016 20-04-2016 XIX/171/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XVIII/2016 22-03-2016 XVIII/170/2016 wniosku o przyznanie nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2015 r. uchwała
XVIII/2016 22-03-2016 XVIII/169/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XVIII/2016 22-03-2016 XVIII/168/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XVIII/2016 22-03-2016 XVIII/167/2016 opinii dla koncepcji budowy chodnika na ulicy Korzeniaka na odcinku od ul. Olszanickiej do ul. Piotra Skargi w Krakowie (pismo znak: ZKO/003/16 z 23.02.2016) uchwała
XVIII/2016 22-03-2016 XVIII/166/2016 opinii dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania na okres 20 lat na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 106/7, obręb 9, Krowodrza, ograniczonego do wykonywania na części zabudowanej oficynami i zabytkową „Willą Decjusza”, na rzecz Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” (pismo znak: GS-02. 6845.2.1.2016.JP) uchwała
XVIII/2016 22-03-2016 XVIII/165/2016 opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości oznaczonych jako działka nr 208/10, obręb 12, Krowodrza oraz działka nr 1/2, obręb 14, Krowodrza – Błonia Krakowskie (pismo znak: GS-02.6844.2.21.2015.KA z 01.03.2016) uchwała
XVIII/2016 22-03-2016 XVIII/164/2016 opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie kolejnej umowy najmu (pismo znak: GS-02.6871. 2.1.2013.MG z 23.02.2016) uchwała
XVIII/2016 22-03-2016 XVIII/163/2016 zmiany w składzie Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XVIII/2016 22-03-2016 XVIII/162/2016 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Juliana Fałata w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.591.2015.JK z dnia 03.03.2016) uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/161/2016 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Niezapominajek w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1750.2015.JDU z 08.02.2016) uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/160/2016 wniosku o wykonywanie remontów chodników w Dzielnicy VII Zwierzyniec w technologii kostki brukowej oraz przy wykorzystaniu krawężników granitowych uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/159/2016 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 r. uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/158/2016 propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2016 rok uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/157/2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Fortu Skała II" na terenie Uroczyska Celiny na osiedlu Bielany uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/156/2016 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Juliana Fałata w Krakowie (ML-02.7123.710.2015.JK z 13.01.2016) uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/155/2016 poparcia petycji mieszkańców o objęcie opieką konserwatorską i podjęcie działań mających na celu wpisanie do rejestru zabytków budynku zasuwy wodociągowej wraz z otoczeniem przy ulicy Wodociągowej w Krakowie uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/154/2016 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Emaus - Borowego w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2. 183.2015.MCU z 12.01.2016) uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/153/2016 opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 410, obręb 14, jednostka ewidencyjna Krowodrza (pismo znak: GS-02.6844.2.5.2015.KA z dnia 19.01.2016) uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/152/2016 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 294/3/A i 294/3/B, obręb 13, jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonych przy ul. Emaus w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.42.2015, GS-01.6840.2.41.2015 z dnia 28.01.2016) uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/151/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 oraz zmiany trybu realizacji zadania uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/150/2016 remontu boiska do piłki nożnej na Uroczysku Celiny uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/149/2016 listy prac do wykonania w ramach zadania „Budowa, modernizacja, doposażenie ogródków jordanowskich, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenia i wycinka krzewów i drzew” na 2016 r. uchwała
XVII/2016 16-02-2016 XVII/148/2016 zmiany organizacji ruchu na ul. Nad Źródłem uchwała
XVI/2016 14-01-2016 XVI/147/2016 opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik” (pismo znak: BP-02.6721.285.82.2015.MAN z dnia 14.12.2015) uchwała
XVI/2016 14-01-2016 XVI/146/2016 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Prusa w Krakowie (ML-02.7123.180.2015.AN z dnia 5.11.2015) uchwała
XVI/2016 14-01-2016 XVI/145/2016 przeznaczenia środków finansowych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok uchwała