Pomiary natężenia ruchu rowerowego w Krakowie

 

 

Rosnąca ilość dróg rowerowych, większa spójność tras oraz liczne udogodnienia dla rowerzystów (m.in. stojaki, kontrapasy, podpórki) sprawiają, że coraz większa liczba mieszkańców wybiera rower jako podstawowy środek transportu.

Jak bardzo zmienia się ruch rowerowy w Krakowie? Gdzie jest największy, a gdzie najmniejszy? Co można jeszcze poprawić? Na te, i inne pytania, mają dać odpowiedź pomiary natężenia ruchu rowerowego.

 

W roku 2015, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, zostały wykonane pomiary w 40 lokalizacjach na terenie Miasta. Pomiary były wykonywane w godzinach szczytu porannego i popołudniowego (wyznaczonych na podstawie 16h pomiaru w 5 określonych wcześniej punktach) we wtorki, środy i czwartki. Jednymi z najbardziej obciążonych punktów okazały się: Rondo Mogilskie, Bulwar Kurlandzki, Most Grunwaldzki, Wawel, Kopernika, Grota-Roweckiego.

 

W roku 2016, Gmina Miejska Kraków, zleciła wykonanie kolejnego badania natężenia ruchu rowerowego. Tym razem pomiary zostały przeprowadzone w 56 punktach. Nowością, w stosunku do badań z roku 2015, było przeprowadzenie na wybranych przekrojach pomiaru w weekend, jak również zliczenie ilości pieszych i pojazdów. Ponadto, sprawdzono czy rowerzyści korzystali z drogi dla rowerów, jezdni czy chodnika.

 

W roku 2017, Gmina Miejska Kraków, zleciła wykonanie kolejnego badania natężenia ruchu rowerowego w 58 punktach. Nowością, w stosunku do badań z roku 2016, było przeprowadzenie badań przy użyciu zapisu wideo oraz zmierzenie w wybranych przekrojach liczby pieszych korzystających z urządzeń transportu osobistego (rolki, deskorolki, hulajnogi). Ponadto, sprawdzono czy rowerzyści korzystali z drogi dla rowerów, jezdni czy chodnika.

 

W roku 2018 Gmina Miejska Kraków zleciła sporządzenie raportu z badania natężenia ruchu rowerowego. Pomiar zrealizowano w 58 punktach, ponadto w niektórych z nich dodatkowo zmierzono natężenie ruchu pieszego, osób poruszających się na Urządzeniach Transportu Osobistego (rolki, deskorolki, hulajnogi itp.) oraz pojazdów. Zmianą w stosunku do badań z roku 2017 było wykonanie pomiaru z uwzględnieniem płci rowerzystów oraz odnotowanie udziału osób jeżdżących w kasku.

 

Pomiary ruchu rowerowego nawiązują do zapisów Karty Brukselskiej (zakładającej znaczący wzrost ruchu rowerowego) oraz wyników lokalnego referendum z 2014 roku, w którym mieszkańcy zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za rozwojem infrastruktury rowerowej.

 

Wyniki pomiarów natężenia ruchu rowerowego 2015.

 

 

Wyniki pomiarów natężenia ruchu rowerowego 2016:

 Wyniki pomiarów natężenia ruchu rowerowego 2017:

 

Wyniki pomiarów natężenia ruchu rowerowego 2018: