Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 2014 - całość pdf 11,8 MB  


Rozdziały:

Wstęp, spis treści pdf 160 kB

I. O Krakowie i krakowianach pdf 860 kB

II. Zagospodarowanie przestrzenne pdf 636 kB

III. Ochrona środowiska i rolnictwo pdf 510 kB

IV. Transport i komunikacja pdf 730 kB

V. Gospodarka komunalna pdf 1,35 MB

VI. Gospodarka i turystyka pdf 832 kB

VII. Szkolnictwo wyższe, nauka i postep technologiczny pdf 735 kB

VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe pdf 783 kB

IX. Edukacja pdf 607 kB

X. Mieszkalnictwo pdf 768 kB

XI. Zdrowie i pomoc społeczna pdf 842 kB

XII. Bezpieczeństwo publiczne pdf 837 kB

XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja pdf 642 kB

XIV. Majątek i budżet miasta pdf 762 kB

XV. Zarządzanie samorządowe pdf 1,31 MB

XVI. Komunikacja społeczna pdf 849 kB

Rysunki pdf 1,91 MB