Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2016-01-20 11:32:09

Projekt: Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych

 

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

 

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

Wartość projektu: 440 000,00 PLN

 

 

Wartość dofinansowania: 374 000,00 PLN

 

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

 

 

Okres realizacji: 04.07.2014 - 31.12.2015

 

 

Opis

 

 

Projekt zakłada doposażenie bazy technodydaktycznej Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu oraz modernizację pracowni chemicznej mającą na celu dostosowanie istniejącej bazy lokalowej do wymogów zakupionego wyposażenia.

Powyższe działania przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego ZSCh, lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrostu liczby rekrutowanych do szkoły uczniów.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-03-29 10:49:30
ADAM MICHALUK
 Przeniesiono do archiwum
2016-04-05 14:17:59
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-04-04 12:15:14
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-01-26 09:12:51
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-01-20 11:32:09
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2015-10-01 13:16:39
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Publikacja