Karta usługi SA-10 Wydawanie dowodów osobistych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Uzyskaj dowód osobistySposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:36:54
GRZEGORZ JAROSZ
 Edycja
2018-02-27 09:20:03
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-04 14:46:01
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-09-21 12:29:06
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Publikacja